Dịch vụ đào tạo về phần mềm ERP – OpenERP – Odoo

Đào tạo là bước quan trọng nhất để một giải pháp ERP thành công. Một điều quan trọng là việc đào tạo về hệ thống ERP phải được thực hiện xuyên suốt trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động. Nghiên cứu chỉ ra rằng các vấn đề về phía người sử dụng, các kỳ vọng của họ về phần mềm ERP là khác nhau, khả năng tiếp cận công nghệ của mỗi người một khác, do đó, việc đào tạo kỹ lưỡng là điều cần thiết để dự án ERP thành công. Việc triển khai phần mềm ERP liên quan đến sự thay đổi của nhiều qui trình, do đó, điều quan trọng là phải tạo cho người sử dụng một kiến thức vững về hệ thống mới, sự thoải mái khi sử dụng hệ thống mới, quản lý thay đổi, các tiến trình mới, cầm tay chỉ việc các tính năng mới trên phần mềm ERP…

PHẠM VI ĐÀO TẠO OPENERP – ODOO – ODOO

đào tạo phần mềm openerp odoo

Việc đào tạo người dùng về OpenERP – Odoo không nên giới hạn về các tính năng chuyên sâu trong hệ thống. Phải cung cấp cho người dùng những kiến thức trọn gói về hệ thống OpenERP – Odoo, về cả qui trình của doanh nghiệp trong hệ thống ERP và những tính năng của phần mềm ERP liên quan đến các qui trình đó. Nắm rõ về hệ thống OpenERP – Odoo – đây là yêu cầu bắt buộc đối với người dùng, các tính năng, nhập liệu, báo cáo, framework…
Kiến thức về qui trình: Hiểu rõ về quy trình mới trên hệ thống mới, luồng đi như thế nào rất quan trọng đối với người sử dụng phần mềm ERP

Thay đổi của doanh nghiệp: Để chấp nhận những thay đổi mới của hệ thống, người sử dụng nên cần được hiểu rõ những gì mà doanh nghiệp họ đang xây dựng.
Bạn sẽ được hỗ trợ bởi những chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi từ đầu cho đến cuối trng quá trình thực hiện triển khai giải pháp phần mềm ERP OpenERP – Odoo theo nhiều phương diện khác nhau, chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc đào tạo trước, trong và sau khi ERP được triển khai. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi đã có kinh nghiệm lâu năm về OpenERP – Odoo: kỹ thuật, tính năng sẽ giúp người dùng dễ dàng thích ứng với phần mềm ERP mới.

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ

Những ai thích hợp với loại hình đào tạo này:

 • Chủ sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ/ người quản lý đang có kế hoạch triển khai OpenERP – Odoo cho doanh nghiệp
 • Những người đang có nhu cầu muốn tư vấn OpenERP – Odoo
 • Quản trị hệ thống OpenERP – Odoo trong doanh nghiệp
 • Người sử dụng OpenERP – Odoo

Thời gian đào tạo
Đào tạo chức năng của các module chuẩn của OpenERP – Odoo là khoảng 5 ngày làm việc. Gói đào tạo này bao gồm tất cả các module chuẩn của OpenERP – Odoo. Nếu doanh nghiệp cần điều chỉnh về thời gian đào tạo theo nhu cầu cụ thể, vui long liên hệ với chúng tôi.

Phương thức đào tạo:

 • Đào tạo Online thông qua GoMeeting
 • Đào tạo on-site, tại doanh nghiệp của bạn

Đào tạo Online, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn lời mời tham gia khóa học online sử dụng dịch vụ của Gomeeting. Ứng dụng này bạn có thể cài trên PC, trên android hoặc iOS dễ dàng và thuận tiện.
Đào tạo On-Site: chúng tôi sẽ đào tạo nhân viên của bạn tại doanh nghiệp. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cầm tay chỉ việc, sẽ theo sát những thắc mắc của người sử dụng. Bất cứ ai cũng có thể tự tin trở thành những user hiểu rõ hệ thống, trở thành admin sau khóa đào tạo.

ĐÀO TẠO KỸ THUẬT

Những ai thích hợp với việc đào tạo kỹ thuật:

 • Chủ sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ/ người quản lý đang có kế hoạch triển khai OpenERP – Odoo cho doanh nghiệp
 • Những người muốn phát triển OpenERP – Odoo
 • Quản trị hệ thống OpenERP – Odoo trong doanh nghiệp
 • Muốn tích hợp hệ thống OpenERP – Odoo

Thời gian đào tạo
Đào tạo chức năng của các module chuẩn của OpenERP – Odoo là khoảng 5 ngày làm việc. Gói đào tạo này bao gồm tất cả các module chuẩn của OpenERP – Odoo. Nếu doanh nghiệp cần điều chỉnh về thời gian đào tạo theo nhu cầu cụ thể, vui long liên hệ với chúng tôi.

Phương thức đào tạo:

 • Đào tạo Online thông qua GoMeeting
 • Đào tạo on-site, tại doanh nghiệp của bạn

Đào tạo Online, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn lời mời tham gia khóa học online sử dụng dịch vụ của Gomeeting. Ứng dụng này bạn có thể cài trên PC, trên android hoặc iOS dễ dàng và thuận tiện.
Đào tạo On-Site: chúng tôi sẽ đào tạo nhân viên của bạn tại doanh nghiệp. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ cầm tay chỉ việc, sẽ theo sát những thắc mắc của người sử dụng. Bất cứ ai cũng có thể tự tin trở thành những user hiểu rõ hệ thống, trở thành admin sau khóa đào tạo.

Đào tạo sử dụng phần mềm ERP OpenERP – Odoo

Bạn muốn sử dụng thành thạo OpenERP - Odoo?

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi hôm nay.