Giải Pháp MES

Một hệ thống thực hiện sản xuất (MES = Manufacturing Execution System) là một hệ thống điều khiển để quản lý và giám sát công việc trong quá trình sản xuất tại nhà máy. MES theo dõi tất cả thông tin sản xuất trong thời gian thực, nhận dữ liệu theo định thời.

Mục tiêu của một hệ thống thực hiện sản xuất là cải thiện năng suất và giảm thời gian chu kỳ sản xuất, tiết kiệm chi phí, chuyên nghiệp hóa đến từng khâu sản xuất nhỏ nhất trong vận hành, quản lý.

Bằng cách kết hợp MES với phần mềm ERP là giải pháp toàn diện nhất, và là điều khao khát của tất cả các doanh nghiệp sản xuất. Quản lý nhà máy có thể được chủ động về bảo đảm việc phân phối các nguồn lực, các sản phẩm chất lượng, hiệu quả kịp thời.

Hệ thống MES gồm các module cơ bản như hình dưới đây:

Hệ thống MES

Giải pháp MES

Công ty WinMain là công ty tiên phong nghiên cứu giải pháp phần mềm MES cho các doanh nghiệp sản xuất, đồng thời có sự kết hợp hoàn hảo giữa MES và ERP.

Rất nhiều doanh nghiệp sản xuất hiện nay đã áp dụng hệ thống điều khiển SCADA để vận hành nhà máy, đó là một bước tiến đáng kể. Tuy nhiên nếu chỉ dừng ở đó thì mới chỉ dừng lại ở khâu giải quyết quá trình vận hành sản xuất tự động. MES giúp quá trình vận hành đó hiệu quả hơn, thu thập, giám sát và phân tích thống kê số liệu để có những báo cáo hữu dụng tạo cơ sở cho việc đánh giá và ra quyết định chính xác.

[/vc_row]

Bạn cần tư vấn về các giải pháp phần mềm MES?

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi hôm nay.