Triển khai phần mềm ERP – OpenERP

triển khai odoo

Việc thực hiện triển khai một hệ thống phần mềm ERP cho doanh nghiệp sẽ tạo ra một sự thay đổi lớn cần phải được quản lý một cách cẩn thận để đạt được những lợi ích, những điểm mạnh vốn có của một giải pháp phần mềm ERP mang lại. Phần mềm OpenERP là phần mềm mã nguồn mở, do đó sẽ giảm thiểu được thời gian triển khai, thực hiện, cho nên chi phí sẽ rất thấp cho doanh nghiệp. Với mức giá vừa phải, hệ thống phần mềm ERP sẽ giúp công ty bạn hoạt động trơn tru hơn, quản lý tốt hơn.

Phương pháp triển khai giải pháp phần mềm ERP của chúng tôi được thiết kế đặc biệt chi làm 3 giai đoạn chính cho cả một quá trình triển khai phần mềm ERP: Trước-Trong-Sau triển khai để đảm bảo rằng tất cả các vấn đề quan trong được thực hiện một cách kỹ càng nhằm đem lại thành công cho dự án.

quy trình triển khai phần mềm odoo

1. Trước triển khai

Tư Vấn

Đây sẽ là thời gian để chúng tôi tích hợp, kết hợp những nghiệp vụ, qui trình khác nhau của công ty từ đó giúp doanh nghiệp đưa ra các chiến lược, chiến thuật và nghiệp vụ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Với kiến thức về kỹ thuật, về nghiệp vụ còn có nhiều điểm hạn chế, việc doanh nghiệp tìm kiếm một nhà tư vấn ngoài để phân tích các nghiệp vụ, kiểm tra, và quyết định xem các nghiệp vụ đó là cần thiết và đúng đắn khi triển khai giải pháp ERP.

WinMain sẽ trao đổi với doanh nghiệp hoàn toàn miễn phí để có thể hiểu rõ, hiểu sâu, và hiểu tường tận nhu cầu kinh doanh, qui trình hoạt động, con người, dữ liệu và sản phẩm của họ. Chúng tôi sẽ đặt các câu hỏi dựa trên các kinh nghiệp của mình để sắp xếp, đánh giá xem doanh nghiệp cần phải thực hiện những gì trong phần mềm ERP là tốt nhất cho họ. Tùy thuộc vào các nhiệm vụ và quá trình tham gia, chúng tôi đề nghị những phương pháp tiếp cận khác nhau (Big Bang, Phased, Combo) trong việc triển khai giải pháp phần mềm ERP

Lên kế hoạch và phân tích

Chúng tôi dành thời gian đáng kể trong việc lập kế hoạch và phân tích các yêu cầu nghiệp vụ nhằm hiểu rõ các yêu cầu của doanh nghiệp một cách cẩn thận, đầy đủ chứ không phải dành phần lớn thời gian vào việc chỉnh sửa phần mềm, đào tạo và giải quyết những yêu cầu từ phía người sử dụng. Điều quan trong trong việc triển khai giải pháp phần mềm ERP là phải thấu hiểu được dòng hoạt động của doanh nghiệp, chức năng của từng bộ phận, liên kết giải pháp mới với nhu cầu hiện tại rồi đưa ra quyết định về giải pháp ERP cuối cùng, chứ không phải là chỉnh sửa, sau khi ½ phần đường triển khai ERP đã hoàn tất. Ở giai đoạn này, chúng tôi đưa ra một lộ trình để thực hiện triển khai giải pháp phần mềm ERP.

2. Thực hiện triển khai

  • Thiết kế hệ thống
  • Chỉnh sửa phần mềm ERP
  • Tích hợp với hệ thống ERP
  • Cấu hình hệ thống
  • Di chuyển dữ liệu từ hệ thống cũ sang phần mềm ERP mới
  • Triển khai

Quản lý dự án và quản lý thay đổi là một phần của chiến lược triển khai, mọi thứ phải được đưa ra và thông qua bởi doanh nghiệp để có được một nền tảng chung nhất.

3. Triển khai

  • Đào tạo
  • Hỗ trợ và bảo trì

Việc bàn giao được thực hiện sau khi đã đào tạo cho nhân viên tại doanh nghiệp sử dụng các tính năng trong gói phần mềm ERP.

Triển khai phần mềm ERP – OpenERP

Bạn đang muốn triển khai phần mềm ERP Odoo?

WinMain có kinh nghiệm nhiều năm với hệ thống quản lý doanh nghiệp OpenERP – Odoo. Chúng tôi tự tin mang đến cho bạn giải pháp toàn diện trên nên tảng Odoo