Giải Pháp Phần mềm ERP – OpenERP – Odoo

Phần mềm OpenERP – Tích hợp trọn bộ các ứng dụng kinh doanh

Phần mềm ERP OpenERP cung cấp những công cụ để đưa ra các quyết định tốt hơn thông qua bộ công nghệ toàn diện và hoàn toàn có thể tùy biến. Phần mềm ERP OpenERP tích hợp các chức năng kinh doanh quan trong vào một hệ thống duy nhất, tự động chia sẽ thông tin giữa các đơn vị, phòng bạn trong công ty như: marketing, bán hang, kế toán, sản xuất, kho…

Hệ thống kinh doanh đồng nhất

– CRM, bán hang, đặt hang, quản lý dự án, quản lý kho, quản lý hoạt động sản xuất, quản trị tài chính kế toán, quản trị nhân sự… Tất cả các dữ liệu được chia sẽ, làm việc cùng với nhau thông qua phương pháp, công nghệ mới là tiếp cận module. Phần mềm ERP OpenERP chỉ lấy dữ liệu từ một nguồn duy nhất, do đó chỉ có một kết quả, một báo cáo với độ chính xác nhất cho cấp quản lý.

Công nghệ tiếp cận module:

WinMain có thể phát triển theo yêu cầu của khách hang, chúng tôi viết mới một module theo yêu cầu mới mà không làm hệ thống phải dừng hoạt động.

Dễ sử dụng:

được thiết kế với giao diện đơn giản, dễ sử dụng. Quy trình công việc có thể được tiếp thu và học hỏi một cách nhanh chóng, người dung có thể dễ dàng truy cập các thông tin mà họ cần một cách nhanh chóng và dễ dàng. Với phần mềm ERP OpenERP một nhân viên kinh doanh chưa biết đến hệ thống có thể dễ dàng sử dụng một cách nhanh chóng chỉ sau 27 phút làm việc đối với quy trình bán hàng trong hệ thống phần mềm ERP OpenERP

Hiệu xuất làm việc sẽ tang đáng kể:

giảm sự trùng lặp của các công việc, tự động chuyển dự liệu nội tuyến với các quá trình kinh doanh của bạn, doanh nghiệp có thể nhận thấy những cải thiện đó với kết quả mà họ đạt được với sự phát triển, quản lý dễ dàng, lợi nhuận mà họ đạt được so với những doanh nghiệp quản lý với các hệ thống riêng lẻ

HỖ TRỢ HẾT MÌNH ĐỂ THÀNH CÔNG Giải pháp phần mềm ERP OpenERP của chúng tôi phù hợp với tất cả qui mô của doanh nghiệp

Các doanh nghiệp nhỏ, mới: Chúng tôi giảm thiểu những rủi ro khi bắt đầu, xác định và thiết kế lại các quá trình không tối ưu, cải thiện dòng tiền và đạt được lợi nhuận lớn hơn trong thời gian ngắn nhất.

Các doanh nghiệp vừa: Giải pháp phan mem ERP OpenERP của chúng tôi sẽ cải thiện được hoạt động, giảm chi phí, giải phóng thông tin và tạo điều kiện cho một chiến lược quản lý chủ động

Các doanh nghiệp lớn: chúng tôi tập trung vào sản phẩm mới, tận dụng nhiều hơn nguồn lực kinh doanh để giúp cải thiện mối quan hệ khách hang.

Doanh nghiệp của bạn đang gặp khó khăn? Chúng tôi sẽ giúp bạn giải cứu hệ thống đang bị hỏng, tư vấn, đưa ra giải pháp để hệ thống vận hành, nâng cao hiệu quả, đưa ra cách thực hiện qui trình một cách tốt nhất khi vận hành hệ thống phần mềm ERP

Bảng so sánh các phần mềm ERP phổ biến

 

Bảng So SánhMost Popular$

Liên Hệ
 • Phần mềm chạy trên các HĐH
 • Tên phần mềm
 • Công ty phá triển
 • Website của công ty
 • Qui mô công ty
 • Bản quyền
 • Ngành nghề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Khách hàng tiêu biểu

 

 

 • PHÂN HỆ CHÍNH
 • Phân hệ quản lý quan hệ khách hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Tài chính kế toán

 

 

 

 

 

 

 

 • Tính năng quản lý nhân sự

 

 

 

 • Tính năng quản lý dự án

 

 

 

 

 

 

 

 • Tính năng chuỗi cung ứng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Tính năng quản lý SX

SAPMost Popular$$$$$$

Liên Hệ
 • Windows Mac OS XLinux/Unix/Web Based—-Other
 • SAP
 • SAP America, Inc.
 • sap.com
 • LớnVừaNhỏ
 • Độc quyền
 • Quảng Cáo

Thương mại điện tử B2C

Hóa chất

Xây dựng

Tư vấn Giáo dục

Tài chính

Thực phẩm

Chính phủ

Dịch vụ sức khỏe

Khách sạn

Công nghệ thông tin

Bảo hiểm

Giải trí & khách sạn

Sản xuất Nông, lâm nghiệp

Các dịch vụ khác

Ngành dược

Dịch vụ kinh doanh

Bán lẻ

Tiếp thị & bán hàng

Dịch vụ Vận tải

Du lịch

Buôn bán/Phân phối

 • Coca-Cola Hellenic, Allianz, Synthite…

 

 

 • TÍNH NĂNG
 • Call Center Support

Commissions

Customer Contact

Estimating & Quoting

Leadership & Opportunity Management

Orders and Returns

Pricing & Discounting

Sales and Marketing

Sales Management Service

 • Accounts Payable

Accounts Receivable

Accrual Based Costing

Cash Management

Document Management

Fixed Assets

General Ledger

Payroll Routing

 • Benefits Manage

Campaigns and Promotions

Scheduling Time and Attendance Training

 

 • Activity Management

Billing Costing

Data Collection

Performance

Units Quality

Assurance

Role Based Dashboard

Time and Expenses

 • Claim Processing

Commission Calculation

Inspection of Goods

Inventory

Order Entry

Order Processing

Order to Cash

Product Configurator

Purchasing

Shipping & Receiving

Supplier Scheduling

Supply Chain

Planning

Tracking

 • Bills of Material Capacity

Inventory Management

Manufacturing Flow

Manufacturing Process

Manufacturing

Projects

Quality Control

Scheduling

Warehouse Management

Workflow Management

RAMCO ERPMost Popular$$$$

Liên Hệ
 • WindowsMac OS X—-Web Based—-Other
 • Ramco OnDemand ERP
 • Ramco Systems
 • ramco.com
 • Lớn Vừa –
 • Độc quyền
 • —-

Thương mại điện tử B2C

Hóa chất

Xây dựng

Tư vấn —-

Tài chính

Thực phẩm

Chính phủ

—-

—-

Công nghệ thông tin

Bảo hiểm

Giải trí & khách sạn

Sản xuất —-

Các dịch vụ khác

—-

Dịch vụ kinh doanh

Bán lẻ

—-

Dịch vụ Vận tải

Du lịch

Buôn bán/Phân phối

 • JVS Export, Parry Enterprises India Limited, SIP Academy India Private Limited, Pearl Polymers Limited, HD Fire protect
 • TÍNH NĂNG
 • Call Center Support

Commissions

Customer Contact

Estimating & Quoting

Leadership & Opportunity Management

Orders and Returns

Pricing & Discounting

Sales and Marketing

Sales Management Service

 • Accounts Payable

Accounts Receivable

Accrual Based Costing

Cash Management

Document Management

Fixed Assets

General Ledger

Payroll Routing

 • Benefits Manage

Campaigns and Promotions

Scheduling

Time and Attendance Training

 

 • Activity Management

Billing Costing

Data Collection

Performance

Units Quality

Assurance

Role Based Dashboard

Time and Expenses

 • Claim Processing

Commission Calculation

Inspection of Goods

Inventory

Order Entry

Order Processing

Order to Cash

Product Configurator

Purchasing

Shipping & Receiving

Supplier Scheduling

Supply Chain

Planning

Tracking

 • Bills of Material Capacity

Cost Management

Engineering

Inventory Management

Manufacturing Flow

Manufacturing Process

Manufacturing Projects

Quality Control Scheduling

Warehouse Management

Workflow Management

Với hơn 750 module, từ kho, nhân sự, CRM, SRM, giải pháp phần mềm opener cung những module độc đáo, hiệu quả. Sức mạnh lớn nhất của phần mềm ERP – OpenERP nằm ở kiến trúc tiên tiến của nó: cho phép sản phẩm có thể dễ dàng được tùy biến và mở rộng theo yêu cầu đặc thù của từng doanh nghiệp trong từng lĩnh vực ngành nghề khác nhau