Giải Pháp Của WinMain

Tại WinMain, chúng tôi cung cấp & hỗ trợ cho khách hàng, đối tác những giải pháp thông qua các chuyên gia đã được kiểm chứng về chuyên môn, sự hiểu biết sâu rộng về nhu cầu của thị trường. Đôi khi sử dụng một sản phẩm, giải pháp đã có sẵn sẽ không đáp ứng được nhu cầu kinh doanh của bạn. WinMain sẽ xác định giải pháp cần được chỉnh sửa để phù hợp hoàn toàn với doanh nghiệp của bạn.

WinMain sẽ thiết kế, phát triển và thực hiện những ứng dụng trên giải pháp hiện có để có thể đáp ứng yêu cầu đặt thù của doanh nghiệp. WinMain đảm bảo rằng những giải pháp của chúng tôi sẽ tích hợp & thích ứng được hoàn toàn với môi trường kinh doanh hiện tại của bạn. Chúng tôi tập trung vào việc cung cấp các gói giải pháp phần mềm đi kèm với dịch vụ chuyên nghiệp cho khách hàng. Khách hàng chiến lược của chúng tôi ở nghiều lĩnh vực, ngành nghề khách nhau như: Tài chính, sản xuất, dịch vụ, thương mại, bán lẻ…

Điểm Nổi Bật

WinMain hiểu rõ quy trình của bạn

Giải pháp của chúng tôi linh hoạt

Hướng đến KH với DV tốt nhất

Các giải pháp đáp ứng nhiều loại hình cty

24/7 Support

1
GIẢI PHÁP PHẦN MỀMERP
ERP

OpenERP

 • Quản lý tài chính kế toán
 • Nhân sự & tiền lương
 • Quản lý mua, bán hàng
 • Quản lý khách hàng
 • Kho & chuỗi cung ứng
 • Quản lý sản xuất
2
GIẢI PHÁP PHẦN MỀMCRM
CRM

Vtiger CRM

 • Tự động hóa qui trình sales
 • Tự động hóa quy trình tiếp thị
 • Quản lý kho
 • Cộng tác nội bộ
 • Các báo cáo phân tích
 • Các tính năng nâng cao
3
GIẢI PHÁP PHẦN MỀMCMMS
CMMS

CMMS

 • Quản lý bảo trì phòng ngừa
 • Quản lý tài sản, vật tư, kho
 • Chạy trên nền web 2.0
 • Quản lý nhân sự chi phí bảo trì
 • Kết nối với hệ thống SCADA
 • Tự động sinh lịch bảo trì
4
GIẢI PHÁP PHẦN MỀMMES
MES

mes

 • Genealogy
 • Statistical Process Control
 • Quality Assuarance
 • Process Data
 • Time and Attendance
 • Supplier Management