Tag - các tính năng của ERP

phần mềm ERP tích hợp nhiều phân hệ

Các tính năng thiết yếu của phần mềm erp

Hoạch định tài nguyên doanh nghiệp hay còn gọi là ERP (Enterprise Resource Planning) là một gói phần mềm được tích hợp toàn bộ các chức năng và hoạt động của công ty để cung cấp thông tin kịp thời và hiệu quả thông qua một kho lưu trữ toàn bộ dữ liệu của công ty, những dữ liệu này được chia sẽ trong nội bộ công ty. Một gói phần mềm ERP luôn là cánh tay phải đắc lực của các công ty vì nó có nhiều lợi điểm: Sắp xếp hợp lý các luồng công việc (work-flows) Giúp hỗ...