Tag - ERP tùy chỉnh

Dự án phần mềm ERP: Tùy chỉnh – yếu tố quyết định

Theo tác giả, một người đã trực tiếp triển khai nhiều giải pháp phần mềm ERP tại Việt nam thì một trong các vấn đề có ảnh hưởng lớn tới kết quả triển khai một dự án ERP chính là khả năng tùy chỉnh (customize) giải pháp theo yêu cầu doanh nghiệp. Hầu hết các dự án ERP cho doanh nghiệp (DN) cỡ vừa hoặc lớn tại Việt Nam hiện nay luôn đề cập tới vấn đề customize phần mềm (PM). Sở dĩ yêu cầu customize thường có trong các dự án ERP, kể cả giải pháp ngoại lẫn nội,...