Tag - phần mềm bảo dưỡng thiết bị

Thực Trạng Bảo Dưỡng Công Nghiệp Tại Việt Nam – Bài Toán Còn Dang Dở

Trước tình hình phát triển công nghiệp nhanh chóng như vũ bão hiện nay, việc bảo dưỡng công nghiệp có một vai trò vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, cũng như tương lai của doanh nghiệp.  Mặc dù vai trò của bảo dưỡng trong công nghiệp vô cùng quan trọng, nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng có thể nhận thức được tầm quan trọng của việc đó, vấn đề bảo dưỡng tại Việt Nam mới chỉ đạt mức làm qua loa, đại khái, nhất là ở các doanh nghiệp nhỏ. Bài...