TÁC ĐỘNG VÀ GIÁ TRỊ CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ BẢO TRÌ THIẾT BỊ – QUẢN LÝ TÀI SẢN ĐẾN DOANH NGHIỆP

Tính năng của phần mềm quản lý bảo trì thiết bị winmain cmms

TÁC ĐỘNG VÀ GIÁ TRỊ CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ BẢO TRÌ THIẾT BỊ – QUẢN LÝ TÀI SẢN ĐẾN DOANH NGHIỆP

Phần mềm quản lý bảo trì thiết bị WinMain CMMS giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định thông minh hơn về tài sản của mình bằng cách kết hợp sức mạnh đẳng cấp của phần mềm CMMS với dữ liệu IoT và tính toán mang tính tiên đoán.

Điểm nổi bật của phần mềm quản lý bảo trì thiết bị – quản lý tài sản.

• Thu thập, hợp nhất và phân tích thông tin cần thiết trên hầu như tất cả các loại tài sản

• Biến thông tin chi tiết thành hành động bằng cách phân tích dữ liệu lịch sử cùng với điều kiện môi trường

• Cải thiện hoạt động của doanh nghiệp thông qua những tài sản hiện hữu trong trạng thái tốt hơn, độ tin cậy cao của tài sản và hiệu quả sử dụng tốt.

• Mở rộng giá trị tài sản thông qua việc quản lý boa trì thiết bị dựa trên những điều kiện nhất định.

• Kéo dài vòng đời hữu ích của tài sản hoặc thiết bị, nâng cao lợi tức đầu tư về tài sản và trì hoãn giao dịch mua mới tài sản do tuổi thọ của chúng được kéo dài hơn.

• Thống nhất các quy trình quản lý tài sản và thiết bị, quản lý boa trì trên phạm vi đa nhà máy, đa địa điểm với chức năng multiple sites.

Giới thiệu

Internet of Things (IoT) là một thuật ngữa được nhắc đến nhiều trong thời đại công nghệ hiện nay. Về cơ bản nó đang thay đổi cách mà các tổ chức tạo ra giá trị, cạnh tranh và hợp tác với các thực thể khác. Bằng cách phát triển các cơ hội mới cho cái nhìn sâu rộng hơn liên quan đến lợi thế cạnh tranh. IoT đang thay đổi cách thức mà người tiêu dùng trải nghiệm thế giới. Các tổ chức đang sử dụng IoT để tăng hiệu suất hoạt động, nâng cao trải nghiệm của khách hàng, dẫn đầu chuyển đổi cơ cấu các ngành công nghiệp, nâng cao tính bền vững của môi trường và tăng cường tỉ lệ chuyên môn hoá trong tổ chức doanh nghiệp.

Trong hầu hết các ngành công nghiệp đòi hỏi cần phải có nhiều loài tài sản và thiết bị (như dầu khí, sản xuất, vận tải), các công ty đều được thử thách bằng cách tối đa hoá giá trị của tài sản trong suốt vòng đời của chúng. Trên thực tế thì trong một cuộc khảo sát gần đây của các nhà quản lý tài sản trên toàn thế giới. Hơn 75% số người được hỏi đã cho biết rằng lý do để họ chọn giải pháp quản lý boa trì tài sản chính là độ tin cậy của hệ thống mà họ quản lý được nâng cao.

Trong thời đại ngày nay, các tổ chức quản lý tài sản chuyên nghiệp cần phải liên tục theo dõi, đánh giá và quản lý độ tin cây của một loạt các tài sản vật chất, quản lý công nghệ và cả con người. Các tổ chức này phải quản lý cả hệ thống sản xuất và hàng tồn kho về vật tư và linh kiện thay thế. Họ tổ chức sửa chữa máy móc, lên lịch sữa chữa cho nhân viên hoặc thuê các dịch vụ sữa chữa bên ngoài, triển khai và quản lý cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin, duy trì các nhà máy vật lý hữu hình, quán lý các hạ tầng cố định hoặc sự thay đổi hay dịch chuyển của các tài sản tại doanh nghiệp của mình. Nhìn xa hơn nữa để thấy được sự phức tạp của vấn đề, chúng ta thấy cơ sở hạ tầng về công nghệ vô cùng phức tạp, thường chạy các ứng dụng và các dữ liệu trong các silo nên có thể hạn chế hiệu quả của các hoạt động trong toàn bộ tập đoàn.

Các tổ chức này phải đối phó với các tài sản vật chất liên tục lão hoá đòi hỏi phải boa trì và sữa chữa liên tục, bào gồn các nhà máy điện, cầu đường sắt, hệ thống cống rãnh, máy phát điện hoặc các thiết bị điện tử như các đồng hồ đo thông minh… Hiệu suất của tài sản hay máy móc và chất lượng của sản phẩm và dịch vụ của công ty bị ảnh hưởng bởi chất lượng của tài sản hay của thiết bị trong doanh nghiệp. Từ đó, một kết quả xuất hiện chính là sự gia tăng về nhu cầu về hệ thống phần mềm quản lý boa trì thiết bị thiết bị, tài sản để có thể tác động trực tiếp đến sự hài lòng của khách hàng. Động lực này cũng được áp dụng cho các quy trình trong doanh nghiệp. Quỳ trình sản xuất, tự boa dưỡng hay thuê dịch vụ bên ngoài cũng có thể có những sai sót do đó sản phẩm và dịch vụ đầu ra không thể đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng quy định ban đầu.

Trong tất cả các tài sản của doanh nghiệp thì tài sản quý giá nhất chính là nguồn nhân lực, và nguồ tài sản quý giá này cũng không thoát khỏi thách thức của quy luật chung đó chính là những kỹ sư lành nghề chuyển việc, những công nhân trung thành dìa hạn cới công ty cũng phải già đi và đến tuổi về hưu. Đièu này có nghĩa là trong hệ thống sẽ có chỗ cho việc bị hỏng kiến thức của những người đã nghĩ việc, đồng thời doanh nghiệp cũng phài tốn chi phí cho việc đào tạo một nhân viên mới.

Bất chấp những khó khăn này thì các sản phẩm và dịch vụ của một doanh nghiệp phải liên tục được cải tiến để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Nhiều yếu tố cần phải được quản lý hiệu quả. Những yếu tố này bao gồm các vấn đề về tăng cường tính cạnh tranh của hàng hoá trong môi trường thương mại toàn cầu, tuân thủ các quy định về quản lý nhà nước của một bộ ngành hay của chính phủ, các hoạt động sản xuất kinh doanh xanh và bền vững, Các vấn đề về an toàn lao động và sức khoẻ của nhân viên tại nơi làm việc, chi phí kinh doanh cao hơn. Tất cả mọi thứ đều góp phần vào sự đi lên của ngành công nghiệp 4.0, xu hướng tự động hoá trong công nghệ sản xuất bằng cách kết hợp hệ thống vật lý với IoT và điện toán đám mây.

Với một mớ hỗ độn các thách thức này trong đầu, làm thế nào các nhà quản trị doanh nghiệp có thể kiểm soát được tài sản của doanh nghiệp mình và duy trì lợi nhuận. Các doanh nghiệp thành công đã xây dựng khả năng nhanh nhạy của hệ thống vào trong mô hình kinh doanh của mình. Khả năng thích ứng với sự thay đổi bằng cách cải thiện các hoạt động của mình chính là điểm khác biệt giữa các doanh nghiệp đang còn tồn tại và trên đà phát triển với các doanh nghiệp trên bờ diệt vong. Những hiểu biết có giá trị từ dữ liệu IoT có thể có một tác động đáng kể đến việc quản lý bảo trì thiết bị, tài sản của doanh nghiệp. Bên cạnh đó thì việc hợp nhất các quy trình quản lý các chức năng của doanh nghiệp trên phạm vi diện rộng của mô hình đa nhà máy đa công ty cũng là một nhân tố quyết định thành công của cả một hệ thống quản lý tài sản. Khi khuôn mẫu đã được chuẩn hoá, các công ty có thể tối ưu hoá các hệ thống sản xuất và dịch vụ của mình trên mỗi site, kết quả thu được là doanh nghiệp có thể điều khiển nhiều hơn những môi trường có tài sản phức tạp phục vụ cho kết quả cuối cùng của doanh nghiệp.

Một điều rất rõ ràng là việc quản lý tài sản của doanh nghiệp vó vai trò vô cùng quan trong đối với sức khoả của doanh nghiệp đó. Khi được xử lý chính xác thì nó có thể là chìa khoá để doanh nghiệp tiếp tục hoạt động hiệu quả trong khi ngân sách cho việc sữa chữa tài sản giảm xuống. Quản lý tài sản cũng có thể giúp kéo dài tuổi thọ hữu ích của thiết bị, cải thiện lợi tức đầu tư và kéo dài thòi gian mua hàng mới để thay thể có các tài sản cũ.

IoT giúp các công ty đưa ra quyết định thông minh hơn về quản lý tài sản bằng cách tăng cường nhận thức sâu sắc và mạnh mẽ về dữ liệu ma IoT mang lại. Bài Viết này giới thiệu cách mà Phần Mềm Quản Lý Bảo Trì Thiết Bị WINMAIN CMMS (một sản phẩm chủ lực của WinMain) cung cấp khả năng quản lý tốt hơn các cơ sơ vật chất, hạ tầng tài sản vật lý của doanh nghiệp. Giải pháp CMMS này của WinMain có ttheer được sử dụng để các nhà quản trị có thể đưa ra các quyết định tốt hơn xung quanh tất cả các khía cạnh của quản lý tài sản và các nhà quản trị có được các thông tin chi tiết để cung cấp liên tục cho toàn thể doanh nghiệp của mình.

ĐỊNH NGHĨA VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN

Vào tháng 01 năm 2014, tổ chưc tiêu chuẩn hoá quốc tế ISO đã phát hành bộ tiêu chuẩn ISO 55000. Bộ tiêu chuẩn ISO nhằm hợp nhất thành một khuôn khổ chung cho quản lý tài sản trên toàn thế giới. Kế thừa từ tiêu chuẩn công nghiệp PAS 55, ISO 55000 là kết quả của sự hợp tác từ hàng trăm người đến từ 28 quốc gia trên thế giới trong vong 3 năm. Trong một cuộc khảo sát gần đây thì 90% những nhà quản lý tài sản đã biết về bản phát hành của bộ tiêu chuẩn ISO 55000.

Theo ISO 55000 thì tài sản là thứ vật phẩm hoặc thực thể có giá trị thực tế hoặ tiềm năng. Do đó mục tiêu của chương trình quản lý tài sản hiệu quả là đảm bảo rằng tài sản đó sẽ tối đa hoá giá trị cho tất cả các bên liên quan trong chuỗi giá trị, theo suoos vòng đời của tài sản.

Có các cấp độ khác nhau mà tại đó các dự đoán hay các chiến lược quan trong liên quan đến các tài sản được định nghĩa và quản lý. Các cấp độ này bao gồm các tài sản rời rạc đến các hệ thống tài sản với các chức năng phức tạp hơn, hệ thống mạng, các nhà máy, các tài sản lớn nằm trong danh mục đầu tư của doanh nghiệp. Quản lý tài sản là phải tập trung vào tất cả các loại tài sản, sự thay đổi về mặt địa lý hay vật lý của tài sản, quản lý các chiến lược về tài sản vật chất và tài sản con người.

Tài sản vật lý, hiểu rộng ra là toàn bộ cơ sở vật chất của doanh nghiệp, được tổng quát trong bốn nhóm sau:

 • Khai thác và sản xuất (ví dụ như trong các ngành công nghiệp dầu mỏ, khí đốt, hóa chất, khai thác mỏ, sản xuất, dược phẩm, thực phẩm, điện tử và sản xuất điện)
 • Cơ sở hạ tầng (bao gồm đường sắt, đường cao tốc, viễn thông, nước và nước thải, và mạng lưới phân phối điện và khí đốt)
 • Giao thông vận tải (cho quân đội, hãng hàng không, vận tải đường bộ, vận tải thủy, đường sắt và và loại khác)
 • Cơ sở vật chất về Bất động sản (ví dụ, trong văn phòng, trường học và bệnh viện, chung cư)

Còn về tài sản con người thì được hiểu rộng theo nghĩa động lực, chuyên môn hoặc kỹ năng của nhân viên, vai trò và trách nhiệm của họ, các chiến lược kế thừa nhân sự và những hiểu biết sâu sắc về đội ngũ lãnh đạo trong toàn bộ tổ chức.

Phần mềm quản lý bảo trì thiết bị – quản lý tài sản WinMain cung cấp một phương pháp tích hợp để quản lý các tài sản rời rạc hoặc phức tạp này. Phần mềm giúp các tổ chức vượt qua những thách thức bắt nguồn từ sự “lão hóa” của cơ sở hạ tầng hoặc tài sản của con người, bên trong các hệ thống bị tắt hoặc không có kết nối. Bằng cách phá vỡ nhiều “silo” của các hệ thống phi tiêu chuẩn, không tích hợp, tích hợp toàn bộ các hệ thống này lại với nhau có thể giúp điều chỉnh hoạt động với các mục tiêu kinh doanh tổng thể.

Phương pháp tích hợp thống nhất như vậy có thể hỗ trợ cho việc lên kế hoạch cho nguồn lực của doanh nghiệp trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Chẳng hạn như việc kiểm soát hàng tồn kho, quản lý nhà cung cấp và thuê ngoài để đáp ứng tối đa nhu cầu với chi phí tối thiểu. Phần mềm quản lý Bảo trì thiết bị – quản lý tài sản WinMain CMMS có thể kích hoạt chế độ bảo trì tài sản theo phương pháp phòng ngừa hoặc phương pháp theo điều kiện. Và nó có thể giúp quản lý nhà cung cấp bằng cách hỗ trợ đầy đủ các tính năng quản lý hợp đồng và hỗ trợ đầy đủ để quản lý thêm các thỏa thuận phụ lục cung cấp dịch vụ đi kèm.

Có nhiều lý do cho việc tăng cường nhu cầu về vấn đề quản lý tài sản tốt hơn. Khi các công ty bắt đầu chú trọng nâng cao tầm quan trọng của những rủi ro về tài sản, các chi phí liên quan đến tài sản của doanh nghiệp, hoặc các tài sản quan trọng và nguồn vốn của họ. Họ thường thấy sự gia tăng tương ứng trong việc quản lý tài sản của mình để duy trì quyền kiểm soát và khả năng hiển thị thông số có giá trị của các tài sản này.

Hơn nữa, trong kỷ nguyên mới của công nghệ di động, của điện toán đám mây, công nghệ phân tích, xuất hiện nhiều cơ hội hơn bao giờ hết để thu thập thông tin, hợp nhất và phân tích thông tin về tài sản để giúp cho việc tinh chỉnh hiệu suất của tài sản tại doanh nghiệp. Thêm vào đó, chính phủ, cơ quan quản lý, các cổ đông chủ tốt và các bên liên quan khác cũng đã gây áp lực để các doanh nghiệp trong các lĩnh vực thuộc khối nhà nước hay khối tư nhân bằng mọi cách phải xác định được tài sản, tài sản cho thuê và quản lý được hết tất cả những tài sản này. Chi phí cơ hội hay rủi ro càng cao khi không biết vị trí của một tài sản thì càng khích lệ cho việc quản lý và triển khai một hệ thống theo dõi tài sản đó. Hệ thống quản lý tài sản, quản lý bảo trì tài sản có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc với khả năng hiển thị theo thời gian thực của hầu hết tất cả các tài sản vật chất và trong suốt quá trình bảo trì, sữa chữa. Từ đó xem xét lại chuỗi cung ứng cho việc quản lý bảo trì thiết bị, tài sản tại doanh nghiệp sao cho có hiệu quả cao nhất và tốn chi phí thấp nhất.

Khả năng của phần mềm quản lý bảo trì thiết bị, tài sản là điều kiện không thể thiếu để các công ty có thể quản lý cơ sở hạ tầng của mính một cách thông minh hơn. Những khả năng đó bao gồm theo dõi, giám sát và quản lý thông tin về độ tin cậy của thiết bị, tài sản; quá trình sử dụng tài sản, hiệu suất của tài sản…

Với phần mềm quản lý bảo trì thiết bị – quản lý tài sản WinMain CMMS thì các công ty chuyên về quản lý tài sản có thể tìm thấy những khả năng cốt lõi này trong một loạt các giải pháp cụ thể theo từng ngành đặc thù. Phần mềm có thể tích hợp với hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP), hệ thống kiểm soát và thu thập dữ liệu (SCADA) giúp doanh nghiệp tối đa hóa giá trị trên các tài sản.

Những thành phần chính của Phần mềm quản lý bảo trì thiết bị – quản lý tài sản doanh nghiệp bao gồm:

Tính năng của phần mềm quản lý bảo trì thiết bị winmain cmms
Các tính năng hữu ích chính của phần mềm quản lý bảo trì thiết bị WinMain CMMS

Quản lý công việc:

Các tổ chức chuyên sâu về tài sản cần có khả năng quản lý tập trung các hoạt động làm việc theo kế hoạch và những công việc đột xuất, từ yêu cầu ban đầu đến khi hoàn thành và ghi nhận lại các thực tế phát sinh. Nhân viên thực hiện cần phải làm nhiều thao tác hơn trong lĩnh vực này, từ đọc đồng hồ đo, để thu thập dữ liệu điện tử, sử dụng mã vạch và Nhận dạng qua tần số vô tuyến RFID (là một công nghệ dùng kết nối sóng vô tuyến để tự động xác định và theo dõi các thẻ nhận dạng gắn vào vật thể) để theo dõi và quản lý tài sản. Sự kết hợp của các tính năng có thể tối ưu hóa quy trình làm việc để tăng năng suất.

Quản lý tài sản:

Một giải pháp quản lý tài sản doanh nghiệp hiệu quả phải quản lý và tối ưu hóa việc sử dụng tất cả các tài sản để đạt được khả năng vận hành tối đa sãn có của tài sản, Tăng độ tin cậy và mang lại hiệu suất tài sản lớn hơn. Kết quả là tăng khả năng kéo dài tuổi thọ của tài sản vì tài sản được duy trì, bảo quản và vận hành tốt hơn. Khả năng thu thập và phân tích dữ liệu về hoạt động tài sản cho phép doanh nghiệp đi từ bảo trì sửa chữa (sửa chữa được thực hiện sau khi xảy ra sự cố) đến bảo trì dự phòng (sửa chữa theo lịch trình dựa trên kinh nghiệm). Bước cuối cùng là đi đến trình độ bảo trì dự báo (sửa chữa được thực hiện bởi vì dữ liệu cho một tài sản cụ thể được thu thập được bằng những cách thức nói ở trên chỉ ra rằng có một hư hỏng sắp xảy ra).

Lập kế hoạch và lên lịch bảo trì:

Các nhà hoạch định và lên kế hoạch là nhân tố quan trọng của việc tối ưu hóa các quy trình làm. Để giảm chi phí cho việc bảo trì và cải thiện việc sử dụng các nguồn lực, nhân viên cần có khả năng xem xét tổng thể tất cả các phiếu công việc và lịch bảo dưỡng dự phòng trên biểu đồ Gantt (biểu đồ hình ngang giúp xác định: Nhiệm vụ có kỳ hạn phải hoàn thành gần nhất, Nhiệm vụ đặt trước, Nhiệm vụ có độ dài thời gian phải hoàn thành gần nhất, Nhiệm vụ có thời gian dự trữ nhỏ nhất Cho phép xác định và điều hành theo: Thời gian thực hiện nhiệm vụ, Thời gian dự trữ của từng công việc, Theo dõi tiến trình thực hiện nhiệm vụ.) Điều hướng trực quan thông qua các phiếu công việc WO. Có thể giúp người điều phối quản lý công việc có thể phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả. Khi các đoàn công tác được điều đi làm việc ở những nơi xa xôi cần phải có những công cụ thích hợp, những tài liệu cần thiết và các kỹ năng (hướng dẫn bảo trì, sử dụng) dành cho các thành viên trong đoàn, đây cũng là một yếu tố giúp ích trong các trường hợp quan trọng và khẩn cấp. Ngoài ra, khả năng định vị và theo dõi tài nguyên thực địa trên bản đồ tài sản chung có thể giúp cải thiện việc quản lý lực lượng lao động và giúp tăng hiệu quả của những công việc khẩn cấp.

Quản lý chuỗi cung ứng:

Khi các tài sản vật chất ngày nay ngày càng có tính “công nghệ” hơn thì các hoạt động và chức năng Công nghệ thông tin ngày càng ảnh hưởng to lớn đến môi trường kinh doanh có nhịp độ nhanh như ngày nay. Kết quả của quá trình công nghệ hóa này là là tăng cường hiệu quả quản lý các hoạt động trong doanh nghiệp. Các công ty muốn tìm cách quản lý tốt hơn chuỗi cung ứng của mình phải:

 • Tìm kiếm những nhà cung cấp có khả năng hỗ trợ quản lý một loạt các loại tài sản và thông tin boa trì.
 • Thiết lập một hệ thống công nghệ duy nhất để quản lý toàn bộ tất cả các tài sản và thông tin (ví dụ như ngành sản xuất, vận tải, hạ tầng, giao thông…)
 • Có một giải pháp quản lý tài sản tích hợp, cho phép tối ưu lợi nhuận trên tài sản, tuân thủ các quy định và giúp giảm thiểu rủi ro.
 • Có thể phát triển các quy trình thông minh hơn và cung cấp cho người dùng một hệ thống quản lý chuỗi cung ứng sáng tạo, được tích hợp đầy dủ cho các ngành công nghiệp chuyên sâu về quản lý tài sản.

An toàn và sức khỏe:

Mục tiêu chính của các sáng kiến về sức khỏe, an toàn và môi trường là nhằm để giảm thiểu rủi ro tổng thể, tuân thủ các quy định, tạo môi trường hoạt động trong các tài sản an toàn và hiệu quả. Đạt được các mục tiêu ngày càng nhiều về các tiêu chuẩn về sức khỏe, an toàn lao động và môi trường trong công việc.

Tính trực quan trong trải nghiệm của người dùng là một phần rất quan trọng để  nâng tầm khả năng quản lý tài sản của doanh nghiệp. Với các tính năng được điều hướng để thao tác một cách dễ dàng, các doanh nghiệp có thể tối ưu các quy trình nhằm mục tiêu tăng năng suất của lao động cũng như của máy móc, đồng thời giảm tối đa các chi phí liên quan đến việc đào tạo sử dụng phần mềm. Bên cạnh đó, tính trực quan của việc thao tác một phiếu công việc, khả năng dễ dàng nhận diện vị trí của tài sản trên bản đồ cũng giúp doanh nghiệp tăng cường hiệu quả của nguồn lực lao động và chất lượng phục vụ khách hàng trong vấn đề bảo trì.

Tính di động:

Việc áp dụng rộng rãi các công nghệ di động và các ứng dụng di động thúc đẩy sự thay đổi nhanh chóng trong việc áp dụng Công nghệ thông tin của doanh nghiệp. Chính vì vậy mà phần mềm quản lý bảo trì thiết bị phiên bản dành cho các thiết bị di động trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với giải pháp quản lý tài sản của doanh nghiệp. Ngày nay, các kỹ sư, kỹ thuật viên sữa chữa tại hiện trường, các nhân viên kinh doanh đang tận dụng nhiều hơn những chiếc smartphone của mình để phục vụ cho công việc của họ. Những người nhân công này cần hoàn thành công việc của mình trong một môi trường có nền tảng công nghệ thông tin tối ưu, gần như mọi thứ được thực hiện thông qua chiếc điện thoại thông minh của mình. Họ có thể lấy hình ảnh của tài sản, hay tạo ra văn bản bằng giọng nói… giải pháp di động cho phép người dùng nắm bắt được thông tin một cách nhanh chóng nhất có thể.

Một phần mềm quản lý bảo trì thiết bị toàn diện giúp tăng khả năng hiển thị, kiểm soát và tự động hóa.
Một giải pháp quản lý tài sản doanh nghiệp toàn diện giúp tăng khả năng hiển thị, kiểm soát và tự động hóa.

Báo cáo, phân tích:

Lượng dữ liệu xung quang quy trình quản lý tài sản của doanh nghiệp đã thực sự bùng nổ trong khoản 10 năm trở lại đây. Khi các doanh nghiệp ngày một trưởng thành hơn trong cách quản lý tài sản thì những dữ liệu này là vô giá trong việc giúp họ khám phá ra các cơ hội để nâng cao hiệu quả của quá trình gia tăng lợi nhuận của họ trên tài sản doanh nghiệp. Đội ngủ quản lý cần có khả năng đưa ra được các phân tích mở rộng và nâng cao để họ có thể có được những hiểu biết đúng đắn từ đó đưa ra những quyết định thông minh hơn nhằm cải tiến hoạ động của doanh nghiệp. Cụ thể hơn, để có được nguồn dữ liệu phân tích hiệu quả thì cần phải có một mô hình được tối ưu thực sự nhằm tự động hoá trong việc lập kế hoạch, lên quy trình quản lý công việc, quản lý các nguồn tài nguyên cho việc thực hiện các công việc đó. Các nguồn dữ liệu chính xác sẽ được phân tích và đưa lên bảng điều khiên của các công cụ phần mềm quản lý bảo trì thiết bị một cách trực quan và dễ dàng sử dụng khi cần thiết. Một thực tế đáng buồn là các nguồn dữ liệu về tài sản thường bị chúng ta bỏ qua khi làm dữ liệu ban đầu. Ví dụ như các trường thông tin về ngày tháng năm sản xuất, thời gian đưa vào sử dụng, nhà sản xuất, nhà cung cấp… Việc phân tích là không khả thi khi các trường thông tin dữ liệu về tài sản này bị bỏ qua. Chúng ta không thể biết được tuổi thọ của các tài sản trong doanh nghiệp nếu chúng ta không nhập vào trường thông tin về ngày tháng sản xuất của tài sản. Khi làm dữ liệu về tài sản, các trường thông tin quan trọng giúp chúng ta định hình được tình trạng sức khoẻ của tài sản trong doanh nghiệp như khai báo tài sản, kiểm kê tồn kho, các công việc hoàn thành, chưa hoàn thành, quá hạn…tất cả những điều này là rất cần thiết để tạo nên những báo cái phân tích đáng tin cậy sau này.

Tối đa hoá lợi ích của tài sản với sự khả thị, kiểm soát và tự động hoá.

Để quản lý vòng đời của tài sản một cách đầy đủ và giải quyết tốt hơn các yêu cầu của sản xuất kinh doanh, các tổ chức doanh nghiệp đã và đang sử dụng nhiều tài sản đòi hỏi khả năng hiển thị, kiểm soát và tự động hoá tích hợp trên toàn bộ tài sản và công nghệ của mình. Cách tiếp cận này có thể giúp các doanh nghiệp đạt được mục tiêu dễ dàng hơn và tối đa hoá giá trị từ tất cả các tài sản phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều này làm tăng khả năng hiển thị của tất cả các tài sản trong toàn doanh nghiệp. Cho phép các tổ chức phản hồi nhanh hơn và đưa ra các quyết định tốt hơn. Tính khả thị của tài sản cung cấp cho các nhà quản lý một cái nhìn toàn diện về tài sản và các quy trình trong toàn bộ tổ chức. Bao gồm các quy trình về dịch vụ liên quan đến tài sản từ các nhà cung ứng của doanh nghiệp.

Với sự kiểm soát tốt hơn đối với tài sản và các dữ liệu liên quan đến tài sản của mình, các doanh nghiệp có thể:

 • Quản lý tốt hơn các khoản đầu tư của họ
 • Tăng khả năng quản trị và giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động
 • Kéo dài tuổi thọ của tài sản, giảm chi phí lưu kho, kiểm soát tối đa chi tiêu liên quan đến tài sản.
 • Cải thiện sức khoẻ, an toàn lao động, môi trường làm việc…

Ngoài ra, nhờ ứng dụng quản lý tài sản và bảo trì giúp tăng cường mức độ tự động giúp các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động của mình một cách nhanh chóng và linh hoạt, cải thiện việc sử dụng tài sản với quản lý tài sản chủ động. Tăng cường khả năng hoạt động bằng cách tự động hoá quy trình làm việc, báo váo thông qua các chỉ số đọc, các bảng điều khiển hiệu suất, cải thiện độ tin cậy của dữ liệu về hàng tồn kho.

Để quản lý vòng đời của tài sản một cách đầy đủ và giải quyết các yêu cầu của kinh doanh, các doanh nghiệp có thể đạt được những giá trị vô cùng to lớn khi áp dụng giải pháp quản lý tài sản bằng phần mềm Quản lý bảo trì thiết bị (quản lý tài sản) WinMain CMMS.

Tăng giá trị doanh nghiệp thông qua việc cải thiện khả năng quản lý tài sản.

Gia tăng tính sẵn có và độ tin cậy về thông tin của tài sản tạo nên một cơ sở vũng chắc để cải thiện việc cung cấp dịch vụ, sản phẩm và tăng doanh thu từ cùng một cơ sở thiết bị sẵn có. Khi các doanh nghiệp điều chỉnh chuỗi cung ứng của mình để đáp ứng mức cung cụ thể, thời gian và tính sẵn có của tài sản và thiết bị của mình sao cho phù hợp với lịch trình của nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Phần mềm quản lý bảo trì thiết bị có khả năng thu hồi vốn ROI cao
Các trình điều khiển đóng góp giá trị nhất định trực tiếp vào ROI

Theo khảo sát của A.T. Kearney trong Tuần báo công nghiệp với 588 công ty hiện đang sử dụng phần mềm quản lý bảo trì thiết bị cho thấy giải pháp này giúp:

 • Tăng 28.3% năng suất bảo trì
 • Giảm 20.1% thời gian dừng hoạt động của thiết bị
 • Tiết kiểm 19.4% chi phí nguyên vật liệu
 • Giảm 17.8% hàng tồn khó phục vụ cho công tác bảo trì sữa chữa
 • Thời gian hoàn vốn là 14.5 Tháng

Giải pháp quản lý tài sản có tác động trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm và dịch vụ được doanh nghiệp bán ra hoặc phân phối đến khách hàng. Nó có thể góp phần vào việc quyết định giá cả và cuối cùng là xác định được lợi nhuận của quá trình sản xuất kinh doanh. Sản lượng hàng hoá được sản xuất hay những dịch vụ được cung cấp trực tiếp đóng góp phần lớn doanh thu cho các tổ chức trong hầu hết mọi nghành nghề. Và nguồn doanh thu này đều có thể bị ảnh hưởng cho dù hàng hoá là một tài sản hữu hình chẳn hạn như một bộ phận của động cơ hay là một dịch vụ được doanh nghiệp mang đến cho khách hàng.

Phần mềm quản lý tài sản cũng có tác động tích cực đến chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Có thể thấy được hiệu quả trong việc quản lý lao động, hàng tồn kho và các dịch vụ hỗ trợ khác ảnh hưởng trực tiếp đến việc kiểm soát chi phí. Sự can thiệp kịp thời và chính xác hơn của người dùng có thể cải thiện năng suất làm việc của người và máy, giảm thiểu việc sử dụng vật tư thừa thải không cần thiết từ đó giảm đáng kể những chi phí phát sinh trong kinh hoạt động sản xuất kinh doanh.

Một thách thức đang kể cho các doanh nghiệp ngày nay là cân bằng hiệu quả giữa chi phí hoạt động sao cho thấp nhất có thể và tần suất sử dụng các danh mục tài sản của mình. Các doanh nghiệp thường lựa chọn phương án cung cấp quá nhiều thiết bị để đảm bảo rằng mình luôn luôn có các tài sản cần thiết. Phần còn lại thì dự trữ rất nhiều hàng tồn kho về phụ tùng để rút ngắn thời gian sữa chữa tránh trường hợp các chuỗi cung ứng không thể cung cấp được các vật tư phụ tùng cần thiết đúng hạn khi có yêu cầu. Mỗi chính sách vừa nói đều phải đi kèm với khoảng chi phí khổng lồ liên quan đến chi phí bảo trì, tân trang và các chi phí tài chính liên quan liên tục mà hiếm khi chấm dứt. Hai chiến lược này có thể làm tăng thay vì giảm chi phí của doanh nghiệp. Thuy nhiên nếu sử dụng phần mềm quản lý bảo trì thiết bị – quản lý tài sản WinMain CMMS (phần mềm quản lý bảo trì thiết bị) sẽ giúp doanh nghiệp kiểm soát hoặc loại bỏ tình trạng dự trữ vật tư quá nhiều làm giảm nguồn vốn bị chôn động trong kho hàng vật tư khổng lồ không cần thiết. Từ đó đóng góp tích cực vào kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lựa chọn một giải pháp có thể tăng doanh thu và giảm chi phí

Với phần mềm quản lý tài sản – quản lý bảo trì thiết bị WinMain CMMS, các doanh nghiệp có thể đáp ứng tốt hơn các thách thức trong kinh doanh, trong vận hành, trong hiện trạng công nghệ, giải quyết hiệu quả vòng đời của các nguồn lực hiện hữu. Gải pháp WinMain CMMS cho phép các doanh nghiệp:

 • Quản lý cơ sở hạ tầng đã cũ
 • Xác định các thành phần thiết bị và cách chúng kết nối với toàn bộ tài sản khác
 • Thực hiện các quy trình tiêu chuẩn cho sự quản lý tài sản đó
 • Hỗ trợ thu thập, chuẩn đoán và phân tích dữ liệu theo thời gian thực, theo dõi chặt chẽ các tài sản cũ để kéo dài tuổi thọ của chúng. Cải thiện thực hành bảo trì tổng thể tốt nhất, đáp ứng các yêu cầu về sức khoẻ, an toàn lao động, môi trường làm việc.
 • Kiểm soát ruit ro hoạt động bằng cách đưa quản lý rủi ro vào các quy trình kinh doanh hàng ngày.
 • Kiểm soát chảy máy chất xám khi các nhân viên phải đến tuổi nghĩ hưu:
 • Ứng phó với áp lực giá lao động toàn cầu bằng cách cho phép giảm lực lượng lao động để họ làm việc hiệu quả từ đó tiết kiệm chi phí hơn.
 • Đưa vào quy trình công việc đã được chứng minh và thực thi qua thực tiễn của các nhân viên lâu năm nhiều kinh nghiệm nhằm tạo nên một thư viện giúp cho việc nắm bắt kiến thức và kỹ năng của các nhân viên mới một cách tốt nhất.
 • Hợp nhất tất cả các ứng dụng:
 • Chuẩn hoá tất cả mọi hoạt động thực tiễn tốt nhất về quản lý bảo trì tài sản trên hầu hết mọi loại tài sản của toàn bộ doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ các hoạt động của doanh nghiệp trên toàn cầu bằng cách sử dụng những kinh nghiệm được tích luỹ và chuẩn hoá bởi các công nhân lành nghề ở các định dạng dễ dàng truyền tải và phân tán dưới nhiều ngôn ngữ khác nhau.
 • Cung cấp một giải pháp toàn diện với chi phí sở hữu thấp hơn bàng cách sử dụng công nghệ multi sites dành cho các doanh nghiệp có quy mô toàn cầu. Số liệu thống nhất, thực tiễn thực thi tốt nhất được đồng bộ trên cũng một giải pháp duy nhất – giải pháp quản lý tài sản tiêu chuẩn tại tất cả các chi nhánh, nhà máy, văn phòng của doanh nghiệp trên toàn thế giới.
 • Cho phép các doanh nghiệp tối ưu hoá chuỗi cung ứng cho việc bảo trì và sữa chữa nhờ vào phân hệ quản lý kho vật tư phụ tùng được tích hợp toàn bộ vào phần mềm quản lý bảo trì tài sản.
 • Phần mềm quản lý bảo trì tài sản WinMain CMMS có khả năng tích hợp với các hệ thống khác để lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp (ERP), Hệ thống quản lý sản xuất, quản lý tài chính. Phần mềm cung cấp các báo cáo, phân tích từ nguồn dữ liệu đầu vào để giúp cho nhà quản trị ra quyết định có chất  lượng tốt hơn.

Triển khai một giải pháp quản lý bảo trì tài sản doanh nghiệp vững chắc có thể đóng góp trực tiếp vào cách mà các doanh nghiệp trong mọi nghành nghề sử dụng tối đa sức mạnh của tài sản nhằm làm tăng doanh thu và giảm chi phí, gia tăng lợi nhuận.

Phần mềm quản lý bảo trì thiết bị WinMain CMMS

Giải pháp quản lý bảo trì thiết bị CMMS của WinMain cung cấp khả năng hiển thị, kiểm soát và tự động hoá thông tin chính thiết mà một số tổ chức doanh nghiệp cần nhằm mục đích đạt được hiểu quả cao hơn trong quản lý tài sản. Phần mềm này của WinMain quản lý hầu như tất cả các loại tài sản, từ tài sản vật lý truyền thống đến tài sản thông minh mới trên một nền tảng công nghệ duy nhất.

WinMain CMMS giúp cho công việc bảo trì cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp được cải thiện, tăng lợi nhuận trên tài sản, giúp cho việc tuân thủ các bước thực thi trong công việc bảo trì sữa chữa, cải thiện hiệu suất của tài sản cũng như của công nhân bảo trì, giảm thiểu rủi ro về tài sản cũng như rủi ro về an toàn lao động. Phần mềm WinMain CMMS có thể hoàn thành các nhiệm vụ này trong một khoản thời gian ngắn, đồng thời cung cấp khả năng hiển thị task công việc tốt hơn, kiểm soát tất cả các thông tin cần thiết để phù hợp với mục tiêu kinh doanh tổng thể của doanh nghiệp.

Giải pháp của WinMain mang đến một cách tiếp cận hoàn toàn mới mẻ và khác biệt. Việc quản lý tài sản, quản lý bảo trì của doanh nghiệp được thiết kế phù hợp với thực tiễn môth cách tự nhiên nhất, tốt nhất với tất cả các ngành sản xuất kinh doanh. Phần mềm quản lý bảo trì thiết bị WinMain CMMS mang đến các chức năng hiện đại hàng đầu giúp doanh nghiệp tận dụng tối đa lợi ích của hệ thống quản lý tài sản trong việc quản lý các tài sản và cơ sở quan trọng trong doanh nghiệp của mình.

Phần mềm quản lý tài sản WinMain CMMS thống nhất các hoạt động quản lý bảo trì và vòng đời tài sản một cách toàn diện, cung cấp cái nhìn sâu sắc về tất cả các tài sản doanh nghiệp, điều kiện và quy trình làm việc của mình để đạt được những kế hoạch đã đề ra và kiểm soát tốt hơn, tận dụng mọi chức năng kinh doanh của mình.

Giải pháp công nghiệp:

WinMain CMMS đã và đang triển khai cho các khách hàng lớn, khắt khe nhất, những công ty đầu ngành thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau trong mối quan hệ đối tác của mình. Từ những kinh nghiệm quý báu đó, các tuỳ chọn những tính năng đẳng cấp nhất đã được WinMain thiết kế tích hợp vào giải pháp của mình, giải quyết nhu câu đặc biết của các ngành:

 • Các công ty tiện ích: cung cấp các khả năng đặc biệt cho tài sản tuyến tính, quản lý cấu hình và lích trình của đội ngủ công nhân được gửi đi để bảo trì sữa chữa dựa trên các công cụ quản lý hình ảnh không gian địa lý GIS. Thích hợp với các doanh nghiệp trong ngành truyền tải và phân phối nước, khi đốt, nước thải, năng lượng điện.
 • Ngành dầu khi, khai thác mỏ và kim loại: Tập trung vào quá trình vận hành với những tích hợp về an toàn, độ tin cây, sự tuân thủ nghiêm ngặt và hiệu suất trong quản lý công việc. Giảm thiểu chi phí thông qua các tiêu chuẩn, hợp tác và ứng dụng các thực tiễn được thực thi trước đó có hoạt động tốt hơn.
 • Sản xuất: Giúp các ngành công nghiệp sản xuất như ô tô, quốc phòng, điện tử, các sản phẩm công nghiệp, thực phẩm và đồ uống hoặc các sản phẩm tiêu dùng cá nhân.
 • Khoa học và đời sống: Giúp theo dõi và quản lý thiết bị, phương tiện, tài sản di động, tài sản liên quan đến công nghệ thông tin
 • Ngành chăm sóc sức khoẻ: Giúp quản lý các mối quan hệ phức tạp giữa cơ sở vật chất và sự sẵn sàn của thiết bị, theo dõi và định vị những tài sản quan trọng, giá trị cao, theo dõi tình trạng của thiết bị, tuân thủ các yêu cầu báo cáo và tích hợp với các hệ thống thông tin y tế đang hoạt động.
 • Giao thông vận tải: Cung cấp nhiều cấu hình quản lý chi tiết như quản lý nhiên liệu, nhật ký trình điều khiển, nhật ký sữa chữa bảo trì trong vận trình của một phương tiện, tăng cường tính khả dụng với tài sản để các tổ chức vận hành đường sắt, giao thông đường bộ, thuỷ, hàng không, thậm chí là các hoạt động hậu cần.
 • Các công ty dịch vụ bảo trì: Giúp quản lý lợi nhuận bằng cách liên kết các cam kết dịch vụ khách hàng với các hiện trường cung cấp dịch vụ (hợp đồng bảo trì bảo dưỡng và hiện trường của tài sản, khu vực cần bảo trì) Hoạt động quản lý các dịch vụ liên quan cho nhiều khách hàng được quản lý trên một nền tảng duy nhất. Có thể triển khai phiên bản mobile trên các thiết bị Android và iOS.

Để giúp cải thiện hiệu quả quản lý tài sản của các ngành công nghiệp, WinMain CMMS hiện đã hỗ trợ công nghệ đám mây. Khách hàng có thể cài đặt tuỳ chọn cơ sở dữ liệu của một bên thứ ba, hay trực tiếp trên cloud cho WinMain cung cấp. Điều này cho phép phân tách dữ liệu an toàn cho từng khách hàng hoặc đơn vị kinh doanh, phần mêm WinMain CMMS có khả năng xúc tiến triển khai giữa cá site khác nhau, cấu hình các quy trình kinh doanh, tuỳ chỉnh riêng cho mỗi đơn vị khác nhau trong cùng một cơ sở dữ liệu mà không ảnh hưởng lẫn nhau.

Tính năng mở rộng:

Phần mềm quản lý bảo trì thiết bị WinMain CMMS mang lại nhiều tính năng mạnh mẻ có thể mở rộng trong tương lai gần giúp tăng cường khả năng quản lý tài sản của doanh nghiệp, bao gồm:

 • Được xây dựng trên nền tảng mobile: Sử dụng WinMain CMMS ở mọi nơi với phần cơ sở dữ liệu được đặt ở một nơi lưu trữ cố định. Người dùng có thể truy cập các khả năng quản lý tài sản, quản lý công việc bảo trì thông qua bất kỳ một trình duyệt nào của bất kỳ thiết bị nào. Từ một chiếc laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh. Phần mềm WinMain CMMS tương thích với hầu hết các thiết bị di động hiện nay, cho phép người dùng truy cập dễ dàng mọi lúc mọi nơi.
 • Được tích hợp bản đô và quản lý toàn thể nhân viên: Các doanh nghiệp có thể quản lý toàn bộ nhân viên của mình về mặt địa lý từ đó có thể phân công công việc với độ linh hoạt tốt hơn bằng cách biết được vị trí của tài sản, vị trí của một nhân viên đang trong ca làm việc. Công nghệ bản đồ được hỗ trợ bởi các nhà cung cấp dịch vụ bản đồ tốt nhất hiện nay là Google, Bing, Esri.
 • Sức mạnh của trí tuệ nhân tạo: Trí tuệ nhân tạo được tích hợp có khả năng học hỏi các sự kiện trong quá khứ, các bài đọc trong hiện tại để xác định mối tương quan ảnh hưởng đến những vấn đề trong tương lai. Dựa trên sự học hỏi này, phần mềm sẽ tự động đưa ra các thông báo cho nhân viên về các hoạt động mà nó cho là tốt nhất tiếp theo. Trí thông minh nhân tạo sử dụng cơ sở dữ liệu của WinMain CMMS nhắm biến những hiểu biết trong quá khứ thành hành động ở hiện tại và tương lại, chẳng hạn như các Work order sẽ được tạo tự động nhằm giảm thiểu những vấn đề trong quá khứ và chủ động khắc phục nguyên nhân gốc rễ của những vấn đề đó.
 • Khả năng phân tích sâu sắc: Thông qua các bảng phân tích, bao cáo được tích hợp cùng nhiều bảng điều khiển của phần mềm WinMain CMMS giúp cho những nhà quản lý tài sản dễ dàng theo dõi sức khoẻ của doanh nghiệp của mình và đưa ra các quyết định thông minh hơn. Với một gói phần mềm riêng biệt cho việc quản lý tài sản của doanh nghiệp cung cấp những góc nhìn sâu sắc để cải thiện việc thất bại trong quản lý tài sản, quản lý công việc bảo trì sửa chữa, quản lý hàng tồn kho để phục vụ cho bảo trì sửa chữa.

Các giải pháp quản lý tài sản của WinMain CMMS có thể sử dụng các khia cạnh chính sau đây trong quản lý tài sản doanh nghiệp để tạo nên lợi thế của mình:

 • Quản lý bảo trì tài sản thiết bị: Tối ưu hoá quy trình bảo trì. Bao gồm bảo trì phòng ngừa, bảo trì phản ứng, bảo trì tiên đoán, cung cấp dịch vụ bảo trì. Các mô-đun về Công việc bảo trì và quản lý tài sản của WinMain CMMS giải quyết vấn đề này.
 • Quản lý rủi ro của tài sản: Tối ưu hoá hiệu suất của tài sản. Ví dụ như những thông tin về độ tin cậy của tài sản, quản lý hiệu suất, hiệu chuẩn, các chỉ số hiệu suất chính của thiết bị như thời gian trung bình để sữa chữa, thời gian trung bình giũa các lần hỏng…
 • Quản lý cơ sở hạ tầng: Tối ưu hoa hiệu suất cung cấp dịch vụ của các cơ sở hạ tầng, không gian, toà nhà một cách thông minh nhất.
 • Bảo trì dựa trên điều kiện: Có đến một nửa trong số các công việc bảo trì phòng ngừa được sinh ra không ảnh hưởng gì đến thời gian hoạt động của thiết bị. Hầu hết các thiết bị đều hư hỏng một cách ngẫu nhiên mà không dự báo trước. Phần mềm quản lý bảo trì thiết bị WinMain CMMS cho phép các tổ chức nắm bắt các kiến thức về cách đánh giá sức khoẻ của tài sản và sau đó sử dụng những hiểu biết này để thực hiện bảo trì khi cần thiết từ đó giảm được chi phí bảo trì và thời gian ngừng máy ngoài dự kiến hoặc không cần thiết.