Tại sao nên dùng phần mềm ERP ?

Tại sao nên dùng phần mềm ERP ?

Phần mềm ERP là phần mềm quản lý doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tự động hóa các quá trình, đồng bộ được dữ liệu giữa các bộ phận với nhau mặc dù mỗi bộ phận có mô đun phần mềm nghiệp vụ riêng của mình thực hiện các quy trình nghiệp vụ theo các công việc chung từ bộ phận nọ sang bộ phận kia như một thể thống nhất trên mạng máy tính.

Từ những gì ở trên nói về phần mềm ERP thì chắc cũng hiểu tại sao nên dùng phần mềm ERP.
Một doanh nghiệp thường bao gồm nhiều bộ phận khác nhau như chế tạo, bán hàng, marketting, mua sắm vật tư, kế hoạch, quản lý kho, vận chuyển , bảo trì … mỗi bộ phận làm một công việc khác nhau nhưng cùng một mục tiêu chung phát triển doanh nghiệp.
Để những bộ phân liên kết với nhau chặt chẽ và không có sự đồng bộ thì phần mềm quản lý ERP sẽ làm được những công việc này.

Với mỗi bộ phận ở trên thì phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP sẽ có mỗi module riêng, mỗi module phù hợp với mỗi mục tiêu và kế hoạch khác nhau phù hợp với từng bộ phận trong doanh nghiệp.

Phần mềm erp giúp ích rất nhiều cho doanh nghiệp

Các chức năng chính của bộ phần mềm ERP :
• Quản lý Khách hàng và đơn đặt hàng (Customer and Order Management).
• Quản lý Mua sắm (Purchasing Control).
• Lập Kế hoạch sản xuất (Production Schedule).
• Lập và quản lý danh mục thành phẩm, bán thành phẩm (Ingredient List)
• Quản lý Kho (Inventory Management).
• Giao tiếp với hệ thống bảo trì, bảo hành (Interface with CMMS system)
• Báo cáo và Phân tích (Reporting and Analysis)
• Tích hợp với hệ thống Kế toán (Integration with Accounting System)
• Quản lý tiền lương (Payroll)
• Quản lý Nhân sự (Human Resources)
Việc áp dụng phần mềm ERP có thể giúp doanh nghiệp cải tiến được rất nhiều trong quá trình điều hành và ra quyết định:
– Việc truy cập các thông tin dữ liệu nhanh chóng và chính xác giúp nâng cao được thời gian và rút ngắn được các chi phí không cần thiết
– Giúp doanh nghiệp quản lý được các thông tin chính như: tài chính, hàng tồn kho, doanh số, kế hoạch…
– Cung cấp cái nhìn tổng thể về doanh nghiệp của bạn
– Cải thiện năng suất làm việc của các phòng ban, do đó toàn doanh nghiệp cũng sẽ được cải thiện.
– Giảm nhiều chi phí
– Giúp nhà lãnh đạo có những số liệu cần thiết để lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh
– Giúp nhân viên toàn doanh nghiệp có một phong cách làm việc chuyên nghiệp và khoa học hơn
– Nâng cao sức cạnh trạnh hơn bằng việc nắm bắt được những thông tin cần thiết về thị trường, nhu cầu và đối thủ cạnh tranh.
Đó là một số lý do tại sao bạn nên dùng phần mềm quản lý ERP, chúc các bạn tìm được cho mình một phần mềm quản lý chuyên nghiệp, và doanh nghiệp ngày càng phát triển, để liên hệ mua phần mềm ERP các bạn xem thêm thông tin dưới website

Minh Trí