Phần mềm ERP

Phần mềm ERP

1 photo


Portfolio Description

Tổng quan phần mềm ERP

ERP là từ viết tắt của Enterprise Resource Planning. Hệ thống thông tin tích hợp phục vụ tất cả các bộ phận, phòng ban trong doanh nghiệp. Phần mềm ERP cho phép doanh nghiệp sử dụng tất cả các phân hệ được tích hợp vào qui trình kinh doanh của mình. Các phân hệ được tích hợp vào phần mềm ERP gồm: sản xuất, bán hàng, tiếp thị, kế toán, nhân sự….

Phần mềm ERP là phần mềm ứng dụng đa phân hệ, tích hợp hoạt động giữa các phòng chức năng khác nhau, từ việc lập kế hoạch sản xuất, bộ phận thu mua, kiểm soát hàng tồn kho, phân phối sản phẩm, theo dõi đơn hàng cho đến tài chính kế toán. Phần mềm ERP cũng còn có các phân hệ khác như quản trị nguồn nhân lực, đây là một phân hệ khá quan trọng dành cho các doanh nghiệp vừa và lơn.

Phần mềm ERP có phiên bản miễn phí đó là OpenERP. OpenERP là phần mềm hoạch định nguồn nhân lực doanh nghiệp mã nguồn mở được phát triển bởi OpenERP SA. Triển khai phần mềm ERP mã nguồn mở là loại bỏ các chi phí về giấy phép sử dụng, chi phí trên người dùng mà các phần mềm ERP khác vẫn tính. Phần mềm ERP mã nguồn mở sẽ giúp bạn giảm chi phí quản lý, đồng thời đem lại hiệu quả cao.

Phần mềm ERP OpenERP có khả năng tương thích với tất cả qui mô, loại hình của doanh nghiệp. Từ các công ty lớn và nhỏ, từ các nhà máy sản xuất, đến những doanh nghiệ bán lẻ, dịch vụ. Quyên tự do truy cập vào mã nguồn của phần mềm đảm bảo qui trình của doanh nghiệp sẽ được tối ưu trên phần mềm ERP.