Phần mềm quản lý kho

Phần mềm quản lý kho


Portfolio Description

Phần mềm quản lý kho

Một hệ thống kiểm kê kép mang tính cách mạng

Giảm thiểu thời gian cho các qui trình của bạn, các giao dịch được thực hiện tự động trong phần mềm quản lý kho, giảm được các lượng tồn kho, truy xuất được nguồn gốc trên tất cả các hoạt động của hệ thống với tính năng kiểm kê kép của OpenERP

Quản lý xuất nhập tồn hiệu quảquản lý kho

Không có việc thất lạc hàng hóa trong kho, tất cả mọi thứ được quản lý chặc chẽ, hàng hóa được vận chuyển, được bán có lịch sử rõ ràng.

Giảm thiểu thời gian của qui trình

Dựa trên khái niệm của bút toán kép, phần mềm quản lý kho trong OpenERP không chỉ để theo dõi sản phẩm tiêu thụ, giảm, hoặc thất lạc. Với phần mềm quản lý kho, vấn đề chỉ có thể là sản phẩm được luân chuyển từ kho này qua kho khác, hoặc từ vị trí này sang vị trí khác trong 1 kho. Việc này cho phép bạn dễ dàng truy xuất nguồn gốc của sản phẩm, hàng hóa một cách dễ dàng và đầy đủ (từ khách hàng cho đến nhà cung cấp), các báo cáo tiên tiến, giao diện thân thiện, dễ sử dụng. Với phần mềm quản lý kho trong OpenERP, các qui trình đã được chuẩn hóa, cấu hình theo qui định riêng của bạn: qui luật đẩy, qui luật kéo, đặt hàng, hàng tối tiểu…. Tối ưu hóa việc lập kế hoạch và các công việc với lịch trình để giảm thời gian.

Tự động hóa các giao dịch
Các gói hàng, lưu chuyển nội bộ được lên lịch một cách tự động bởi phần mềm quản lý kho bằng việc sử dụng qui tắc định tuyến riêng của bạn. Định nghĩa các luật đẩy và kéo để tổ chức một kho hoặc quản lý các sựu luân chuyển sản phẩm giữa nhiều kho với nhau

phần mềm quản lý kho

Truy xuất thông tin một cách đầy đủ nhất
Theo dõi kho hàng của bạn bằng việc theo dõi các giao dịch đã thực hiện trong quá khu và các giao dịch trong tương lai. Theo dõi chi tiết sự luân chuyển của tất cả các kho, không chỉ dừng lại ở kho của bạn, bạn cũng có thể theo dõi sự luân chuyên hàng họa của khách hàng, nhà cung cấp với phần mềm quản lý kho trong OpenERP. Xem xét một các toàn diện từ gốc đến ngọn để có một tầm nhìn rõ ràng với những gì đã và đang xảy ra đối với một sản phẩm hoặc một lô hàng cụ thể

quan ly kho

Giảm thiểu lượng hàng tồn
Giải thiểu tổn thấtPhần mềm quản lý kho cho phép tinh chỉnh việc mua hàng theo như cầu thực tế của doanh nghiệp bạn. Giảm thiểu được lượng tồn trong kho nhưng cũng đồng thời cung cấp các sản phẩm còn thiếu khi cần thiết. Bạn có thể qui định lượng tối tiểu cần thiết cho một sản phẩm để có thể tự động mua sắm, đặt hàng khi nó chạm đến mức đã định trước. Phần mềm quản lý kho trong OPenERP sẽ giúp bạn loại bỏ các căng thẳng không đáng có trong qui trình quản lý kho, hệ thống sẽ giúp bạn tự động hóa mọi qui trình.

 

 

Tích hợp với các phần mềm khác của OpenERP
phan-mem-quan-ly-kho-6Phần mềm quản lý kho sẽ được tích hợp với phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm kế toán, đặt hàng. Một qui trình hoàn chỉnh từ mua hàng, bán hàng, kho, kế toán được tích hợp cùng nhau. Phần mềm được tích hợp với kế toán, do đó sẽ có các báo cáo chuyên sâu về chi phi, lợi nhuận, các khoản tồn kho của công ty theo thời gian thự.
Cấu trúc kho dễ dàng
Quản lý các kho nội bộ và kho ngoài, khách hàng, nhà cung cấp hoặc các kho tạm tại nhà xưởng sản xuất . Với hệ thống OpenERP cho phép quản lý nhiều kho khác nhau dựa trên cấu trúc cha con. Điều này cho phép bạn dễ dàng cấu trúc hệ thống kho của công ty với phần mềm này
Báo cáo và báo biểu
Phần mềm quản lý kho cho phép phân tích hiệu quả kho để bạn có thể cải thiện hiệu suất. Có được các con số, các thống kê, doanh nghiệp sẽ đưa ra những quyết định tối ưu hơn trong tương lại, việc này làm giảm chi phi do tăng hàng tồn trong kho. Báo biểu có thể được thiết kế tùy chỉnh để có được hình ảnh trực quan nhất về kho hàng của bạn trong tích tắc. Việc báo cáo theo thời gian thực cũng là một giải pháp tốt để bạn có thể nắm bắt được tình hình công ty mọi lúc bạn cần.

Phần mềm quản lý kho trong OpenERP đạt được tỉ lệ ROI cao do thực hien đơn hàng chính xác, vận chuyển đúng lúc, giảm thiểu chi phí khi thực hiện kiểm kê, đồng thời cũng giảm được chi phí lao động. Ngày nay, các nhà quản lý kho nhận thấy rằng nếu cải thiện được 2-5% trên số liệu hiện có của công ty họ, có nghĩa là sẽ tiết kiệm được hàng tram triệu đồng, thậm chí là hàng tỷ đồng cho doanh nghiệp. Sử dụng phần mềm quản lý kho trong OpenERP bạn có thể loại bỏ các công việc thủ công mà các thủ kho của bạn trước đây vẫn hay làm. Qui trình sẽ được tự động hóa để cái thiện việc giao, nhận hàng hóa, cho phép xử lý nhiều đơn đặt hàng cùng một lúc với độ chính xác cao hơn.

Phần mềm quản lý kho của OpenERP là phiên bản mã nguồn mở, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu khắc khe, đa dạng trong nghiệp vụ quản lý kho của các doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn. Phần mềm quản lý kho này được xây dựng cho những doanh nghiệp nhỏ, muốn sử dụng và có kế hoạch mở rộng trong tương lại. Đối với tính năng đầy đủ của phần mềm, những tính năng này được thiết kế dạnh cho những nghiệp vụ phức tạp, số lượng hàng hóa nhiều mà cần phải kiểm soát chặt chẽ hơn, tự động hóa, tính toán linh hoạt trong kho của họ.

hư đã đề cập ở trên, phần mềm quản lý kho trong OpenERP có thể tích hợp được với các gói phần mềm phổ biến khác như phần mềm kế toán, quản lý đặt hàng. Phần mềm quản lý kho đảm bảo dữ liệu mà bạn nhận được là thông tin chính xác và theo thời gian thực. Phần mềm này hoạt động như là trung tâm của một giải pháp chuổi cung ứng, tích hợp với các hệ thống khác trong giải pháp ERP.

PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO HÀNG