Phần mềm quản lý nhân sự

Phần mềm quản lý nhân sự

1 photo


Portfolio Description

Phần mềm quản lý nhân sự

Việc quản lý thành công một công ty với đội ngũ nhân viên lên đến hàng chục, hàng tram, thậm chí là hàng ngàn và chục ngàn là một nhiệm vụ vô cùng khó đối với bộ phận quản lý nhân sự. Với phần mềm quản lý nhân sự chạy trên nền web sẽ giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả hơn, bộ phận nhân sự sẽ giảm tải được rất nhiều việc dựa vào hệ thống quản lý này. Việc quản lý nhân sự sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều nếu một doanh nghiệp điều hành, quản lý từ nhiều chi nhánh khác nhau. Khi doanh nghiệp có nhiều cơ sở, chi nhánh làm việc ở nhiều tỉnh khác nhau, thậm chí là ở các quốc gia khác nhau thì phần mềm quản lý nhân sự chạy trên nền web sẽ là một giải pháp phù hợp để có thể xử lý nghiệp vụ ở bất cứ nơi nào. Nếu là doanh nghiệp nhỏ, bạn vẫn có thể sử dụng phần mềm quản lý nhân sự này với chí phí thấp và khả năng mở rộng tương đối cao trong tương lai.

Là một nhà tuyển dụng, một người dùng thông minh, bạn cần phải tiên phong trong việc sử dụng những phần mềm quản lý nhân sự dự trên nền web. Phần mềm này đảm bảo cho bạn có thể thực hiện những nguyên tắc vàng trong tuyển dụng. Phần mềm quản lý nhân sự không đòi hỏi bạn cần phải biết quá nhiều về máy tính, về các chức năng trong quản trị, những gì bạn cần phải có đó là kỹ thuật tuyển dụng để có thể sử dụng phần mềm một cách tốt nhất ở khâu tuyển dụng. Phần mềm quản lý nhân sự trong OpenERP là một hệ thống đặc biệt phức tạp nhưng thông minh trong việc lập kế hoạch đặc biệt cho nhà tuyển dụng trong qui trình tuyển dụng. Phần mềm đưa ra và đánh giá được các ứng viên có chất lượng, cho phép nhà tuyển dụng lược bỏ các ứng viên khác, nhằm tiết kiệm thời gian. Với phần mềm quản lý nhân sự trong OpenERP, nhà tuyển dụng được hỗ trợ các công cụ giao tiếp hiệu quả với các ứng viên của mình.

Nhân sự đang tăng? Chúng tôi cung cấp giải pháp toàn diện để quản lý

WinMain không cung cấp phần mềm quản lý nhân sự, chúng tôi cung cấp giải pháp quản lý toàn diện, hãy liên hệ ngay!

 

QUẢN LÝ TÀI SẢN QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TY BẠN: CON NGƯỜI

Các hoạt động của nghiệp vụ quản lý nhân sự được quản lý một cách dễ dàng, chuyên nghiệp: tuyển dụng, đánh giá nhân viên, bảng chấm công, hợp đồng, điểm danh, lương, quản lý kiến thức… Mỗi một ứng dụng là một phần nhỏ trong phần mềm quản lý nhân sự, sẽ được kích hoạt hoặc bỏ bớt để phù hợp với qui mô và nhu cầu thực tế tại doanh nghiệp.

QUẢN LÝ NHÂN VIÊN

Giám sát tất cả các thông tin quan trọng của nhân viên mà bạn muốn lưu trữ. Một số thông tin của nhân viên sẽ được giới hạn đối với các nhà quản lý nhân sự, những thông tin cơ bản còn lại sẽ được chia sẽ rộng rãi trong công ty. Các đồng nghiệp có thể nhìn thấy những thông tin đó của nhau. Tùy theo chính sách của doanh nghiệp, phần mềm quản lý nhân sự trong OpenERP có thể tùy chỉnh những thông tin này một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, các hợp đồng của nhân viên được lưu trữ trong phần mềm và các nhà quản lý nhân sự sẽ được thông báo khi hợp đồng lao động của một nhân viên nào đó sắp hết hạn, cần phải ký mới.

quản lý nhân viên

SẮP XẾP QUÁ TRÌNH TUYỂN DỤNG CỦA BẠN

Chỉ mục hồ sơ, theo dõi ứng viên, tìm kiếm các hồ sơ tuyển dụng một cách dễ dàng trong phần mềm quản lý nhân sự của OpenERP. Đăng tải một công việc, vị trí cần tuyển dụng và theo dõi mỗi hồ sơ xin việc nhận được từ việc đăng tải đó. Theo sâu, theo sát các ứng viên trong suốt quá trình tuyển dụng với khung nhìn kanban thông minh, thân thiện. Tiết kiệm thơi gian của bộ phận tuyển dụng với các giao tiếp tự động thông qua các email và mẫu email có sẵn trong phần mềm. Các hồ sơ ứng viên được lập chỉ mục tự động, cho phép nhân viên tuyển dụng có thể theo dõi, tìm kiếm những hồ sơ đặc thù nào đó.
Phần mềm còn có thể được tích hợp với email mà bộ phận tuyển dụng của công ty dùng (tuyendung@company.com) từ đó tạo ra danh sách các hồ sơ ứng tuyển. Phần mềm tự động lấy ra các email từ trong email tuyển dụng và tạo ra các hồ sơ ứng tuyển trong phần mềm. Phần mềm quản lý nhân sự trong OpenERP cũng đồng thời được tích hợp với hệ thống quản lý tài liệu để có thể lưu trữ, tìm kiếm các CV, tìm những ứng viên phù hợp một cách dễ dàng. Bên cạnh đó, phần mềm quản lý nhân sự cũng được tích hợp với các ứng dụng về khảo sát để cho phép bạn định nghĩa các bước phỏng vấn khác nhau cho các vị trí khác nhau. Đồng thời, bạn cũng có thể định nghĩa nhiều giai đoạn phỏng vấn khác nhau, dễ dàng tìm kiếm những ứng viên phù hợp với những đánh giá khác nhau dưới khung nhìn kanban

 

Quản lý tuyển dụng

THEO DÕI THỜI GIAN LÀM VIỆC

Bảng chấm công hàng tuần hoặc hàng tháng với các tùy chọn để có thể đánh giá thơi gian làm việc và sự có mặt của nhân viên tại công ty. Với phần mềm quản lý nhân sự của OpenERP, bạn có thể theo dõi thời gian dành cho dự án, khách hàng hoặc cho từng một công việc cụ thể. Dễ dàng để thời gian làm việc của từng nhân viện trong công ty. Phần mềm quản lý nhân sự sẽ tự động post trên tài khoản phân tích của phần mềm kế toán trong OpenERP một cách tự động dựa trên thơi gian mà nhân viên bỏ ra trên một dự án.

Theo dõi thời gian

QUẢN LÝ NGÀY NGHĨ

Quản lý nghỉ phépQuản lý các kỳ nghĩ phép của nhân viên: nghĩ lễ, nghĩ theo luật, ốm đau… Phần mềm quản lý nhân sự có thể theo dõi những ngày nghĩ được tích lũy của từng nhân viên. Nhân viên chỉ cần đăng nhập và phần mềm, nhập yêu cầu nghĩ của họ (nghỉ có hưởng lương, nghỉ ôm..), trưởng phòng phụ trách, hoặc trưởng phòng nhân sự, hoặc giám đốc có thể phê duyệt và xác nhận các yêu cầu này. Với một vài click chuột, qui trình nghỉ phép sẽ được hoàn thành, giảm thiểu giai đoạn giấy tờ. Button xác nhân của cấp quản lý như là chữ ký của họ. Những ngày nghỉ hợp lệ hay không hợp lệ sẽ được phần mềm quản lý nhân sự tự động tính trừ trong phần tính lương cho nhân viên.

GHI NHẬN CÁC CHI PHÍ PHÁT SINH CỦA NHÂN VIÊN

Loại bỏ các thủ tục rườm rà của giấy tờ, theo dõi các chi phí của nhân viên một cách trực tiếp trong phần mềm quản lý nhân sự của OpenERP. Phần mềm cho phép quản lý chặc chẽ thời gian và tiền mà nhân viên đã chi trong quá trình thực hiện công việc của mình: xác nhận chi phí, hoàn trả lại cho nhân viên, đăng lên phần mềm kế toán và tạo hóa đơn cho khách hàng.

Quản lý chi phí

ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ

Phần mềm quản lý nhân sự cho phép thiết lập kế hoạch đánh giá hoặc thiết lập một cuộc khảo sát cho nhân viên để nhận xét sự tiến bộ, năng lực làm việc của nhân viên, hoặc có thể nghiên cứu sở thích, thói quen, từ đó đưa ra các chiến lược đúng đắn trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp sao cho phù hợp với nhân viên của mình. Phần mềm cho phép định nghĩa các bước của bảng đánh giá, phần mềm sẽ nhắc nhở đến quản lý một cách tự động để họ có thể thực hiện review lại các bảng đánh giá của nhân viên. Từ đó có thể theo dõi, giám sát sự tiến bộ của nhân viên trong quá trình làm việc.
Một kế hoạch đánh giá được gán cho mỗi nhân viên, các kế hoạch này xác định các bước, file đính kèm, các hình thức đánh giá
Quản lý các loại đánh giá: dưới-lên, trên-xuống, tự đánh giá, và người quản lý sẽ giữ vai trò là người cho điểm bảng đánh giá đó

 

Đánh giá định kỳ

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Nhân sự đang tăng? Chúng tôi cung cấp giải pháp toàn diện để quản lý

WinMain không cung cấp phần mềm quản lý nhân sự, chúng tôi cung cấp giải pháp quản lý toàn diện, hãy liên hệ ngay!