Tag - ERP solution

Giải pháp phần mềm ERP hoàn hảo

OpenERP - Odoo: Giải pháp hoàn hảo để tiếp cận thông tin kinh doanh một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tạo ra giá trị đích thực cho doanh nghiệp. Kịch bản kinh doanh thay đổi đã khiến nhiều doanh nghiệp nhận ra tầm quan trọng và sự cần thiết của việc tích hợp hệ thống ERP vào trong qui trình kinh doanh để cải tiến năng suất và duy trì tính cạnh tranh. Những nỗ lực của OpenERP - Odoo để làm cho nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về nhu cầu và sự cần thiết của việc...