Giải pháp phần mềm ERP hoàn hảo

Giải pháp phần mềm ERP hoàn hảo


phần mềm erp

OpenERP – Odoo: Giải pháp hoàn hảo để tiếp cận thông tin kinh doanh một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tạo ra giá trị đích thực cho doanh nghiệp. Kịch bản kinh doanh thay đổi đã khiến nhiều doanh nghiệp nhận ra tầm quan trọng và sự cần thiết của việc tích hợp hệ thống ERP vào trong qui trình kinh doanh để cải tiến năng suất và duy trì tính cạnh tranh.

Những nỗ lực của OpenERP – Odoo để làm cho nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về nhu cầu và sự cần thiết của việc tích hợp hệ thống phần mềm ERP với internet và World Wide Web để tận dụng sức mạnh của internet trong kinh doanh. Điều này đã mang lại kết quả ngoài mong đợi với ROI khá cao đối với các doanh nghiệp này.

Những tiến bộ trong công nghệ mã hóa và bảo mật internet, việc kinh doanh trên internet trở nên an toàn hơn. Điều này đã cho phép mở rộng và phổ biến giải pháp phần mềm ERP, chuyển giao dữ liệu rẻ hơn so với các được truyền tải chuyên dụng đắt tiền. Với sự phổ biến của Internet và Worl Wide Web, OpenERP – Odoo đã chuyển đổi phần mềm ERP thành hệ thống ERP hoàn toàn dựa trên nền tảng web. Điều này cho phép thúc đẩy và phát triển các chức năng của bất kỳ ngành công nghiệp hay linh vực kinh doanh dịch vụ nào.

Hệ thống phần mềm ERP trước đó đã được sử dụng để tích hợp và tối ưu hóa qui trình sản xuất nội bộ của công ty, tài chính, nguồn nhân lực…. Web cho phép OpenERP – Odoo kết hợp tất cả các qui trình kinh doanh mở rộng trong toàn bộ doanh nghiệp và các đối tác kinh doanh. Phần mềm ERP OpenERP – Odoo tạo ra tiền đề của hợp tác thương mại và thương mại điện tử trên internet thông qua hệ thống phần mềm ứng dụng trong doanh nghiệp.

phần mềm erp trên nền web

Chức năng web của phần mềm ERP OpenERP – Odoo cho phép khách hàng và đối tác của doanh nghiệp có thể truy suất và lập kế hoạch , vận chuyển, giao hàng, hàng tồn kho, hóa đơn, và các thông tin cần thiết khác cho một hợp đồng kinh tế mà doanh nghiệp và đối tác, doanh nghiệp và khách hàng chuẩn bị ký kết hoặc đã ký kết.. Trong một vài năm trở lại đây, các giải pháp CRM với các phần mềm quản lý khách hàng đã bắt đầu sử dụng cổng internet để hỗ trợ quá trình này. Phần mềm OpenERP – Odoo kết hợp tất cả các qui trình hoạt động trong kinh doanh thành một giải pháp ERP trọn gói duy nhất. Phần mềm OpenERP – Odoo cho phép các doanh nghiệp cạnh tranh bằng việc cung cấp các thông tin online và tạo ra các giá trị thực sự cho mọi loại hình và qui mô của doanh nghiệp.

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ngày nay cần tiếp cận các thông tin một cách dễ dàng nhất. Họ muốn xem báo cáo theo thời gian thực để có những quyết định cần thiết khi cần, không cần biết họ đang ở văn phòng hay đang ở bất cứ đâu. Quản lý luôn muốn theo dõi các số liệu chính theo thời gian thực để chủ động theo dõi tình hình kinh doanh của họ một cách nhanh nhất.

Mặc dù giải pháp ERP đã có một khởi đầu với nhiều ưu điểm, tuy nhiên thị trường luôn đòi hỏi nhiều hơn. Một trong những kết luận rằng ERP phải liên quan đến toàn bộ qui trình hoạt động của doanh nghiệp, cung cấp tính phù hợp, quá trình đo lường, cập nhật thông tin từng giây giúp thuận tiện trong việc ra quyết định, không phân biệt vị trí của người dùng. Phần mềm ERP opener cung cấp khả năng truy suất thông tinh kinh doanh 24/7 không phân biệt vị trí địa lý của người sử dụng, cho phép họ có thể đưa ra những quyết định kịp thời.

Để biết thêm thông tin vui lòng truy cập tại: phần mềm OpenERP – Odoo

Giải pháp phần mềm ERP

Hey! Bạn đang tìm giải pháp phần mềm quản lý doanh nghiệp

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi

WinMain là cty hàng đầu chuyên cung cấp giải pháp phần mềm quản lý doanh nghiệp tại Việt nam. Giải pháp toàn diện để bạn có thể tối ưu