Tag - Phần mềm OpenERP

Công ty cung cấp phần mềm ERP

Với tốc độ tăng trưởng và sự phổ biến của phần mềm ERP, ngày càng có nhiều doanh nghiệp dự định đưa ra kế hoạch sở hữu một phần mềm ERP cho mình. Điều này dẫn đến các công ty phần mềm nhảy vào thì trường để lấp đầy các nhu cầu của doanh nghiệp với các ngành công nghiệp cụ thể, các giải pháp dựa trên giải pháp ERP. SAP được thành lập năm 1972 tại Đức và là nhà cung cấp dịch vụ phần mềm lớn nhất thế giới hiện nay, ban đầu giải pháp ERP của SAP...

Giải pháp phần mềm ERP hoàn hảo

OpenERP - Odoo: Giải pháp hoàn hảo để tiếp cận thông tin kinh doanh một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tạo ra giá trị đích thực cho doanh nghiệp. Kịch bản kinh doanh thay đổi đã khiến nhiều doanh nghiệp nhận ra tầm quan trọng và sự cần thiết của việc tích hợp hệ thống ERP vào trong qui trình kinh doanh để cải tiến năng suất và duy trì tính cạnh tranh. Những nỗ lực của OpenERP - Odoo để làm cho nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về nhu cầu và sự cần thiết của việc...