WINMAIN TRIỂN KHAI PHẦN MỀM QUẢN LÝ BẢO TRÌ THIẾT BỊ CHO BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN

WINMAIN TRIỂN KHAI PHẦN MỀM QUẢN LÝ BẢO TRÌ THIẾT BỊ CHO BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN

Theo Quyết định số 5524/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh ký ngày ngày 22 tháng 12 năm 2008, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn chính thức được thành lập. Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và nhận sự hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật y khoa của Sở Y tế Thành Phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn là bệnh viện được xếp hạng II trực thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại quy mô của bệnh viện khoảng 600 giường bệnh nội trú. Nhằm đáp ứng được yêu cầu cấp thiết của bệnh viện trong việc quản lý trang thiết bị vật tư y tế, Bệnh viện Hóc Môn đã xem xét áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý của bệnh viện về vật tư trang thiết bị y tế. Và Phần mềm quản lý bảo trì thiết bị y tế của WinMain được bệnh viện lựa chọn để triển khai.

Đào tạo phần mềm quản lý bảo trì thiết bị tại bệnh viện hóc môn

Phần mềm quản lý bảo trì thiết bị WinMain CMMS với nhiều tính năng nổi bật, cụ thể như có thể phân quyền chi tiết tại các phòng khoa của bệnh viện với quyền cao nhất thuộc về phòng trang thiết bị y tế, phần mềm có chế đồ floating trong bảo trì, giúp công việc bảo trì được linh động nhất có thể. Bên cạnh đó, do đặc thù của một bệnh viện công, vấn đề quản lý tài sản mang tính đặc trưng riêng của của quản lý tài sản công, cần có những biểu mẫu mang tính chất riêng biệt, chỉ duy nhất phần mềm quản lý bảo trì thiết bị WinMain CMMS có thể hỗ trợ cho bệnh viện thêm các mẫu biểu cần thiết trong việc quản lý tài sản nhà nước theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó tính năng kiểm soát được toàn bộ khối lượng những công cụ đã hết hạn sử dụng và đang chờ thanh lý cũng là một điểm mạnh của phần mềm WinMain CMMS, hầu hết các bệnh viện nhà nước đều phải quản lý tất cả các thiết bị dù là nhỏ nhất cũng đều phải tuân thủ các quy định của nhà nước về quản lý tài sản công. Bên cạnh đó phần mềm WinMain CMMS có những trường thông tin về Gói thầu trong thông tin thiết bị để giúp phòng vật tư có thể nắm được mọi thông tin về gói thầu nào khi mua sắm thiết bị. Phần mềm cũng có thể giám sát được những tài sản đã thanh lý hay đang chờ thanh lý. Trong phần lịch sử di chuyển vị trí: đưa from mẫu quyết định điều chuyển thiết bị để tiện in ra, không phải làm tay. Phần mềm có thêm trường thông tin bảo hiểm cho những thiết bị quan trọng và mắt tiền: giá trị bảo hiểm, cty bảo hiểm, ngày hết hạn bảo hiểm; có tích hợp tính năng quản lý thời gian kết thúc bảo lãnh bảo hành của thiết bị để phòng vật tư có thể dễ dàng tiến hàng hoàn trả phần tiền bảo lãnh bảo hành cho nhà cung cấp. Thêm vào đó, với phần mềm quản lý bảo trì thiết bị WinMain CMMS có đầy đủ các thông tin của thiết bị như CO, CQ, Tờ khai hải quan, giấy phép nhập khẩu của BYT, Phân loại trang thiết bị y tế theo nghị định 36, FDA, CE, ISO. Chính những tính năng nổi bậc này đã giúp ban giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực hóc môn quyết định chọn phần mềm quản lý bảo trì thiết bị của winmain áp dụng cho bệnh viện của mình.

đào tạo sử dụng phần mềm quản lý bảo trì thiết bị tại bệnh viện hóc môn Hình dào tạo rõ Hình đào tạo

Vào ngày 15 và 16 tháng 11 năm 2018, Công ty WinMain đã tổ chức hai ngày đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bảo trì thiết bị tại hội trường của bệnh viện đa khoa khu vực hóc môn. Với sư tham gia của dại diện 30 phòng khoa trong bệnh viện. Sau hai ngày đào tạo, các cán bộ nhân viên của bệnh viện đã nắm được toàn bộ thông tin và cách thức vận hành của phần mềm. Riêng đối với phòng vật tư y tế, thời gian đào tạo kéo dài hơn một buổi vì phòng vật tư y tế là đơn vị chính chịu trách nhiệm vận hành phần mềm và quản lý toàn bộ mọi trang thiết bị y tế trong bệnh viện.

Kết thúc hai ngày đào tạo, hai bên đã ký biên bản bàn giao và nghiệm thu phần mềm. Tin tưởng rằng với công cụ hỗ trợ đắc lực của phần mềm quản lý bảo trì thiết bị, bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn sẽ ngày càng hoàn thiện hơn dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân.